Afdrukken

Blootstellingslimieten

In Nederland hanteert men de blootstellingslimieten/richtlijnen die in 1998 door de ICNIRP zijn vastgesteld. ICNIRP staat voor International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection. Een commissie dus die zich bezighoudt met bescherming tegen niet-ioniserende straling.
Straling is energie die zich verplaatst door de ruimte of door materialen zonder dat er sprake is van direct contact. Wanneer deze energie uitgezonden wordt in de vorm van golven spreekt men van elektromagnetische straling.
Straling is van nature overal aanwezig maar sinds eind jaren ‘90 worden we in toenemende mate blootgesteld aan straling afkomstig van door de mens gemaakte stralingsbronnen.
Straling wordt onderverdeeld in twee soorten: niet-ioniserende straling (met lage energie) en ioniserende straling (met hoge energie).
Hieronder een overzicht van voorbeeld bronnen die niet-ioniserende (dagelijkse straling) en ioniserende straling afgeven.
 
overzicht straling
 
Niet-ioniserende straling is ook afkomstig van mobiele telefoons, laptops/computers, babyfoons, slimme meters, wifi routers, televisies, Bluetooth, Dect- telefoons etc. etc. Tegenwoordig worden we 24/7 blootgesteld aan vaak meer dan één stralingsbron. Hierdoor is de  achtergrond straling vandaag de dag al miljoenen keren hoger dan pakweg 30 jaar geleden.

test met kunsthoofd 1De limieten die de ICNIRP in 1998 heeft opgesteld hanteerden als uitgangspunt dat een kunsthoofd gevuld met zout water in 6 minuten niet meer dan 1 °C mocht opwarmen. Het zgn. thermische effect.
 

 

 

Waarom geven deze limieten van de ICNIRP geen bescherming?

Voorbij gegaan werd, en wordt, aan het effect van straling op onze cellen, het biologische effect.  Onze cellen communiceren via hele kleine elektrisch-magnetische signalen. Deze signalen worden wel degelijk verstoord wanneer deze blootgesteld worden aan straling en bij niveaus ver onder de door de ICNIRP uitgegeven stralingsrichtlijnen. Hiervan getuigen inmiddels duizenden onderzoeken, zie ook het Bioinitiative report.

Sinds  1998  heeft de draadloze communicatie een enorme vlucht genomen en kan men allang niet meer spreken van 1 stralingsbron waar men aan blootgesteld wordt. Voorbij gegaan wordt ook aan het cumulatieve effect van alle stralingsbronnen die vaak dwars door elkaar heen aan het zenden zijn.  De lange termijn effecten worden in deze limieten ook niet meegenomen.
Ook wordt in deze limieten geen rekening gehouden met het effect op kinderen, ouderen, of zieke/zwakke mensen.
 
Deze limieten/blootstellingsnormen van de ICNIRP geven dan ook geen enkele garantie dat ze veilig zijn in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen en waarop overheden en telecomproviders zich beroepen. De ICNIRP stelde in 2002 zelf: “Some guidelines may still not provide adequate protection for certain sensitive individuals nor for normal individuals exposed concomitantly to other agents" en "Different groups in a population may have differences in their ability to tolerate a particular NIR (Non-Ionizing Radiation) exposure. For example, children, the elderly, and some chronically ill people might have a lower tolerance for one or more forms of NIR exposure than the rest of the population".

(Bron https://ehtrust.org/questions-answered-french-cell-phone-data-release-phonegate/)

Zoals professor Paolo Vecchia (voorzitter van de ICNIRP van 2004 tot 2012) in 2008 zei over de blootstellingsrichtlijnen: “What they are not”: “They are not mandatory prescriptions for safety”, “They are not the ‘last word’ on the issue”, en “They are not defensive walls for industry or others”.
Samenvattend kan men dus concluderen dat deze door de ICNIRP vastgestelde limieten geen enkele garantie bieden. Luister ook naar wat Dr. Martin Pall zegt over de ICNIRP richtlijnen in deze video, vanaf 04m55s tot 06m38s.

Nederland hanteert de hoogste blootstellingslimieten ter wereld en heeft ook nog eens de hoogste zendmastdichtheid van de wereld. Zendmastdichtheid is het aantal zendmasten per km². Op onderstaande kaart van Europa (Bron: https://wigle.net/) zijn de draadloze communicatie netwerken in beeld gebracht. De dichtheid (zendmasten/wifi) varieert van paars (laag) via rood (gemiddeld) naar geel (hoog). Nederland springt er duidelijk uit.

stralingskaart Europa 1