Blootstellingslimieten

In Nederland hanteert men de blootstellingslimieten/richtlijnen die in 1998 door de ICNIRP zijn vastgesteld. ICNIRP staat voor International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection. Een commissie dus die zich bezighoudt met bescherming tegen niet-ioniserende straling.
Straling is energie die zich verplaatst door de ruimte of door materialen zonder dat er sprake is van direct contact. Wanneer deze energie uitgezonden wordt in de vorm van golven spreekt men van elektromagnetische straling.
Straling is van nature overal aanwezig maar sinds eind jaren ‘90 worden we in toenemende mate blootgesteld aan straling afkomstig van door de mens gemaakte stralingsbronnen.
Straling wordt onderverdeeld in twee soorten: niet-ioniserende straling (met lage energie) en ioniserende straling (met hoge energie).
Hieronder een overzicht van voorbeeld bronnen die niet-ioniserende (dagelijkse straling) en ioniserende straling afgeven.
 
overzicht straling
 
Niet-ioniserende straling is ook afkomstig van mobiele telefoons, laptops/computers, babyfoons, slimme meters, wifi routers, televisies, Bluetooth, Dect- telefoons etc. etc. Tegenwoordig worden we 24/7 blootgesteld aan vaak meer dan één stralingsbron. Hierdoor is de  achtergrond straling vandaag de dag al miljoenen keren hoger dan pakweg 30 jaar geleden.

test met kunsthoofd 1De limieten die de ICNIRP in 1998 heeft opgesteld hanteerden als uitgangspunt dat een kunsthoofd gevuld met zout water in 6 minuten niet meer dan 1 °C mocht opwarmen. Het zgn. thermische effect.
 

 

 

Waarom geven deze limieten van de ICNIRP geen bescherming?

Voorbij gegaan werd, en wordt, aan het effect van straling op onze cellen, het biologische effect.  Onze cellen communiceren via hele kleine elektrisch-magnetische signalen. Deze signalen worden wel degelijk verstoord wanneer deze blootgesteld worden aan straling en bij niveaus ver onder de door de ICNIRP uitgegeven stralingsrichtlijnen. Hiervan getuigen inmiddels duizenden onderzoeken, zie ook het Bioinitiative report.

Sinds  1998  heeft de draadloze communicatie een enorme vlucht genomen en kan men allang niet meer spreken van 1 stralingsbron waar men aan blootgesteld wordt. Voorbij gegaan wordt ook aan het cumulatieve effect van alle stralingsbronnen die vaak dwars door elkaar heen aan het zenden zijn.  De lange termijn effecten worden in deze limieten ook niet meegenomen.
Ook wordt in deze limieten geen rekening gehouden met het effect op kinderen, ouderen, of zieke/zwakke mensen.
 
Deze limieten/blootstellingsnormen van de ICNIRP geven dan ook geen enkele garantie dat ze veilig zijn in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen en waarop overheden en telecomproviders zich beroepen. De ICNIRP stelde in 2002 zelf: “Some guidelines may still not provide adequate protection for certain sensitive individuals nor for normal individuals exposed concomitantly to other agents" en "Different groups in a population may have differences in their ability to tolerate a particular NIR (Non-Ionizing Radiation) exposure. For example, children, the elderly, and some chronically ill people might have a lower tolerance for one or more forms of NIR exposure than the rest of the population".

(Bron https://ehtrust.org/questions-answered-french-cell-phone-data-release-phonegate/)

Zoals professor Paolo Vecchia (voorzitter van de ICNIRP van 2004 tot 2012) in 2008 zei over de blootstellingsrichtlijnen: “What they are not”: “They are not mandatory prescriptions for safety”, “They are not the ‘last word’ on the issue”, en “They are not defensive walls for industry or others”.
Samenvattend kan men dus concluderen dat deze door de ICNIRP vastgestelde limieten geen enkele garantie bieden. Luister ook naar wat Dr. Martin Pall zegt over de ICNIRP richtlijnen in deze video, vanaf 04m55s tot 06m38s.

Nederland hanteert de hoogste blootstellingslimieten ter wereld en heeft ook nog eens de hoogste zendmastdichtheid van de wereld. Zendmastdichtheid is het aantal zendmasten per km². Op onderstaande kaart van Europa (Bron: https://wigle.net/) zijn de draadloze communicatie netwerken in beeld gebracht. De dichtheid (zendmasten/wifi) varieert van paars (laag) via rood (gemiddeld) naar geel (hoog). Nederland springt er duidelijk uit.

stralingskaart Europa 1

Lezing over stralingslimieten voor de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS)

In een artikel, geschreven door drs. Alja Hoeksema, wordt de vraag gesteld of de ICNIRP (International Commission on Non Ionising Radiation Protection) richtlijnen wel voldoen aan de vereisten voor adequate stralingsbescherming. (1)

De conclusie die aan het eind van dit helder geschreven artikel getrokken wordt, is dat het uitdragen van de ICNIRP limieten zoals de Nederlandse overheid doet, onvoldoende invulling is van stralingsbescherming.

Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse bevolking niet voldoende beschermd wordt tegen deze vorm van NIS (Niet- Ioniserende Straling), dat het recht van de zwakste niet voldoende beschermd wordt en dat er dus mensenlevens op het spel kunnen staan.

Dit is vanuit de visie van adequate stralingsbescherming moreel onacceptabel.

Voor het volledige artikel zie deze link.

(1) Dit artikel is een bewerking van een lezing die mw. Hoeksema in 2021 gehouden heeft voor de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS).

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.