Radio Wave Packet - What you need to know about wireless technology

In deze publicatie van Arthur Firstenberg (gepubliceerd in september 2001; geupdate in augustus 2022) gaat de schrijver in op:

1. de biologische effecten van radiogolven

2. de gezondheidseffecten van mobiele telefoons en draadloze technologie op de natuur

3. ziekten t.g.v. radiogolven bij mensen

De gegevens worden ondersteund door een uitgebreide lijst met referenties.

Lees hier de gehele publicatie. N.B. de tekst is in het Engels.

Het Australische Mount Nardi onderzoek

Het Australische Mount Nardi bio-diversiteits-onderzoek beschrijft de verwoestende impact van de komst van 3G- en 4G-zendmasten in een ongerept natuurgebied in het regenwoud van Oost-Australië.
UNESCO heeft dit onderzoek naar de impact van straling van zendmasten op dieren laten doen in een natuurgebied op de berg Nardi Nightcap in de Gondwanaregenwouden van Australië. Het onderzoek was voorafgegaan door een nulmeting en vond plaats over een periode van 15 jaar (2000 tot 2015) onder leiding van botanicus Mark Broomhall.

  • De conclusie van biodiversiteits-onderzoeken van vóór 2000 was: “De biodiversiteit in het Nardi natuurreservaat neemt toe.
  • In de periode tussen 2000 en 2004 werden er 3G zendmasten geplaatst met als gevolg een verminderde insecten-diversiteit in het gebied.
  • Tussen 2006 en 2009 werden verbeterde versies van 3G geïnstalleerd. Vervolgens zagen de onderzoekers 27 vogelsoorten vertrekken uit het gebied.
  • Tussen 2012 en 2013 werden er nieuwe 4G-zendmasten gebouwd. Direct daarna waren nog eens 49 vogelsoorten verdwenen en waren alle plaatselijk bekende vleermuissoorten schaars geworden. Ook verdwenen insecten, motten, vlinders, kikkers, padden en mierensoorten.

De eind-conclusie van het onderzoek was: “De plaatsing van zendmasten op Mount Nardi heeft over de afgelopen 15 jaren een verwoestende impact gehad. Draadloze technologie is een sluipmoordenaar. Zij veroorzaakt genetische achteruitgang op een immer uitbreidende schaal.”

Lees hier het volledige rapport (in het Engels).

Effect van electromagnetische straling op bomen

green 1072828 960 7201Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de effecten van electromagnetische straling op bomen (in het bijzonder t.g.v. mobiele telefonie). Een aantal onderzoeksresultaten zijn weergegeven in onderstaande artikelen. De teksten zijn in het Nederlands, Duits en Engels.

Bij de eerste drie referenties hieronder gaat het om één en hetzelfde onderzoek. De eerste betreft een samenvatting van het onderzoek (Nederlands). De tweede ref. is een uitgebreidere beschrijving van het onderzoek in het Duits. In de derde ref. zijn foto's van de onderzochte bomen te zien (Engels).

Schade aan bomen door mobiele telefoonstralen

Schade aan bomen (Duits)

Trees in Bamberg and Hallstadt in the radiation field of 65 mobile phone base stations (Engels)

Er zijn ook vele video's over de effecten van straling op bomen op internet te vinden. Een kleine selectie van een aantal korte video's is hieronder weergegeven:

Straling gsm en draadloos internet maakt bomen ziek 1 (video uit 2010)

Straling gsm en draadloos internet maakt bomen ziek 2 (video uit 2010)

Symposium "Bomen en het effect van elektromagnetische straling" 18-02-2011 (waar nodig is deze video ondertiteld in het Nederlands)

Effect van electromagnetische straling op insecten

honey bee 4314838 340

Een video over de bijensterfte in de winter van 2022/2023 in de omgeving van Zeist vindt u hier. Elektromagnetische straling wordt als een van de mogelijke oorzaken genoemd. 

De aantasting van bijen door electromagnetische straling wordt beschreven in "The Honey Bee's Plea" (Engels) (jan. 2020).

Signalen van mobiele telefoons kunnen zijn medeverantwoordelijk voor de mysterieuze verdwijning van honingbijen. Dit wordt beschreven in een andere publicatie.

De afwezigheid van insecten in en rond de bloembakken in de Engelse plaats Gateshead is te zien in deze korte video (Engels).

Artikel "Straling van mobiele telefoons kan insecten doden". Dit artikel (van 8 okt. 2020) geeft een samenvatting van het zeer uitgebreide onderzoen over dit onderwerp door Alain Thill: "Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder auf Insekten (maart 2020; in het Duits). Lees het gehele onderzoek hier.

Artikel door Daniel Favre, van 7 aug. 2017. "Er wordt vaak gesteld dat er gebrek is aan wetenschappelijk bewijs met betrekking tot de negatieve effecten van electro-magnetische velden op dieren. Dit artikel beschrijft een experiment dat is uitgevoerd op bijen. Het experiment laat duidelijk de negatieve effecten van electro-magnetische velden op het gedrag van deze insecten zien. Het experiment zou door andere onderzoekers herhaald moeten worden, zodat het gevaar van door mensen geïntroduceerde electro-magnetische straling (voor bijen, de natuur en dus mensen) aan iedereen duidelijk wordt." Deze publicatie is in het Engels. Het gehele artikel leest u hier.

Effect van electromagnetische straling op micro-organismen

bacteria 359956 340

Electromagnetische straling heeft een stimulerend effect op de groei van bacterién en schimmels en op de door micro-organismen geproduceerde gifstoffen. Een en ander wordt toegelicht in dit artikel en deze video (uit 2011).

 

 

Aardbeien Wifi test

aardbeien 1

In deze video wordt het effect van een Wifi signaal (in de vorm van schimmelgroei) op een bakje aardbeien gedemonstreerd.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.