Elektromagnetische velden en straling

grunge 2025165 340 radiationBij velden en straling denken veel mensen aan radioactiviteit en andere onzichtbare bedreigingen. Maar straling komt overal om ons heen voor en heeft niet altijd met radioactiviteit te maken. Sommige straling is zelfs onmisbaar voor het leven op aarde, zoals zonlicht.

Natuurlijke vormen van straling zijn kosmische straling en UV-straling van de zon. Voor speciale toepassingen wordt straling kunstmatig opgewekt, zoals in zonnebanken, magnetrons en mobiele telefoons. Maar straling en velden ontstaan ook als bijproduct. Dat gebeurt als je elektrische apparaten gebruikt, en tijdens het transport van elektriciteit door hoogspanningskabels. Of straling en elektromagnetische velden gevaarlijk zijn, hangt af van de soort, de sterkte en hoe lang iemand ermee in contact staat.

Straling of veld?

Elektromagnetische velden zijn overal aanwezig waar elektrische ladingen zijn. Zo’n veld bestaat uit elektrische en magnetische golven die zich samen voortbewegen. Een elektrisch veld ontstaat door de aanwezigheid van elektrische lading. Een magnetisch veld ontstaat als de elektrische lading beweegt (stroom). De sterkte van een elektromagnetisch veld daalt naarmate je verder van de bron staat.

Verzamelnaam

De term elektromagnetisch veld is een verzamelnaam waaronder diverse soorten velden en straling vallen. Licht en warmte zijn voorbeelden die iedereen kan waarnemen. Maar er zijn ook soorten die je niet kunt waarnemen. Denk aan de microgolven van de magnetron, de radiogolven van radio, televisie en het mobiele telefoonverkeer, en elektromagnetische velden van elektrische apparaten.
Doorgaans spreken we over 'velden' als het gaat om elektromagnetische golven met een lage frequentie (gemeten in Hertz, of Hz). Velden bezitten weinig energie. Voor elektromagnetische golven met een hoge frequentie wordt meestal 'straling' gebruikt, en daar komt veel energie bij kijken.

Velden: ELF en RF

Als elektromagnetische golven zich met een lage frequentie voortbewegen, spreken we meestal over elektromagnetische velden. Dat zijn velden van 50 Hz tot 300 GHz (GHz staat voor gigahertz, ofwel 1 miljard Hz). Deze groep is weer onder te verdelen in (onder meer) extreem laagfrequente (ELF) velden en radiofrequente (RF) velden.

Stroom: extreem laag-frequent

De stroom in het stopcontact en in hoogspanningsmasten heeft een frequentie van 50 Hz. Daarom heten de elektromagnetische velden die daarbij ontstaan Extreem Laag Frequente velden.

Draadloze communicatie: radiofrequent

Mobiele telefoons, draadloos internet en radio- en tv-zenders maken gebruik van velden met een frequentie van 100.000 Hz tot 300 GHz. Dat zijn zogeheten radiofrequente (RF-)velden.

Bron: www.milieucentraal.nl

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.