Afdrukken

book 2943383 340De informatiemap 5G en gezondheid is opgesteld door Let’s Talk About Tech (LTAT), Stop UMTS en Stichting EHS. Het volledige dokument is te lezen via de link hieronder.

Tijdens de landelijke protest dag tegen 5G in Den Haag op 9 september 2019 was het de bedoeling deze map met  informatie over 5G en Gezondheid te overhandigen aan staatssecretaris Mona Keijzer.  Deze liet het op het laatste moment afweten. Inmiddels is de informatiemap  naar alle gemeenten in Nederland gestuurd. De map heeft de volgende inhoud:

  1. Inleiding
  2. Commentaar op de ICNIRP normen n.a.v. de brief  van de  regering aan de Tweede Kamer over 5G en Gezondheid
  3. Brief van de Stichting EHS aan de leden van de Vaste Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Vaste Commissie Economische Zaken en Klimaat
  4. Brief van Let’s Talk About Tech (LTAT) n.a.v. de kabinetsreactie  ‘5G en gezondheid
  5. 5G Geen garantie op een gezonde toekomst,  Dr. H. Schooneveld
  6. 5G en de huid, Dr. L. Vriens
  7. Internationale protesten tegen en informatie over 5G
  8. Ervaringsverhalen
  9. Nawoord

Informatiemap 5G en gezondheid

Een artikel van Dr. Hugo Schooneveld met als titel 5G systemen komen in fasen - ook de gezondheid- en huidproblemen kunt u hier lezen.

Een verslag van de lezing Prof. Dr. Martin Pall over de impact van 5G en de falende veiligheidsrichtlijnen (van 5 okt. 2019) is hier te vinden.

Verder is er in dit verband een aantal interessante video's en overige informatie beschikbaar:

Video's:

Overige informatie: artikel 5G communicatie – Voors, tegens en vraagtekens - Hugo Schooneveld

Brief opgesteld door Duitse artsen en psychotherapeuten aan Angela Merkel om 5G te stoppen (d.d. 12 april 2020) (in het Duits). In de brief wordt onder meer als argument aangevoerd dat de straling van draadloze communicatie in het algemeen en die van 5G in het bijzonder ons immuunsysteem verzwakt waardoor we extra kwetsbaar zijn voor onder meer het Corona virus. De brief begint met: ''Wir umweltmedizinisch orientierten Ärzte und Psychotherapeuten sehen einen Zusammenhang zwischen Funkbelastung, Immunschwäche und globaler Epidemie. Wir rufen dazu auf, die weltweit verbreitete Hochfrequenzbelastung drastisch zu reduzieren!''. Lees de gehele brief hier.

Op donderdagavond 8 okt. 2020 is er een zgn. dialoogavond bij de gemeente Goeree-Overflakkee gehouden. Er is van gedachten gewisseld worden over het 5G netwerk en de daarmee geassocieerde electro-magnetische straling. Dit gebeurt op basis van een viertal inleidingen, die via de links hieronder gelezen kunnen worden.