meeting 2012583 340Wij zijn bezorgde burgers. Burgers die zich zorgen maken over de impact van de toenemende hoeveelheid straling afkomstig van mobiele communicatie apparatuur. Straling waar wij in toenemende mate aan blootgesteld worden zonder dat wij daar toestemming voor hebben gegeven. Dit is in strijd met de Artikel 11 van de Nederlandse grondwet:

Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.

Er komen steeds meer zendmasten in Nederland, er is bijna overal wifi en het streven van deze overheid is om binnen enkele jaren Nederland voor 98% ‘gecovered’ te hebben. Kortom er zullen dan bijna geen stralingsarme zones in Nederland meer zijn.

Uit talloze onderzoeken blijkt dat deze elektromagnetische straling risico’s voor de gezondheid met zich mee brengt. Zie o.a. het Bio Initiative report van 2012 met een update van 2014-2019. Niet alleen is deze straling van invloed op de mens, maar ook op dieren en planten.

Andere landen nemen maatregelen, geven voorlichting, verlagen de blootstellingslimieten, verbieden mobieltjes op scholen etc., maar onze overheid doet helemaal niets.

Dit vinden wij een grote nalatigheid. Vandaar dat deze werkgroep is opgericht met als doel mensen meer bewust te maken van de gezondheidsrisico’s van electromagnetische straling. Dit door middel van het organiseren van lezingen, het uitdelen van flyers/folders, het aangaan van gesprekken, het doen van metingen het laten zien van een film, het geven van informatie aan gemeenteraadsleden, het sturen van brieven naar de Tweede Kamer, etc. etc.

Bij het geven van voorlichting wordt ook aangegeven welke maatregelen men zelf kan nemen om blootstelling aan straling te beperken.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.