Jaarverslag 2019 Werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee

calendar 3990798 340 2019De werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee is in 2017 opgericht omdat men zich grote zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s van mobiele communicatie.  Dat er gezondheidsrisico’s zijn blijkt uit duizenden onderzoeken. ( Zie ook het BioInitiative report van 2012, met update van 2014-2019). In tegenstelling tot andere landen neemt de Nederlandse overheid geen maatregelen om deze risico’s te beperken en doet ook niet aan actieve voorlichting. De meeste mensen zijn zich dan ook niet bewust van de risico’s en nemen dan ook geen maatregelen. De werkgroep stelt zich tot doel om de bewustwording omtrent dit onderwerp te vergroten en ook om aan te geven hoe men deze risico’s kan beperken  door maatregelen die men zelf kan nemen.
In 2019 bestond de werkgroep uit 5 leden nl: Cees Breederland, Robine Kassam, Akkie Krouwel, Jan Mastenbroek en Klaas van der Velde. De werkgroep is 6 keer in vergadering bij elkaar gekomen ( 23 januari, 5 maart, 23 april,  1 juli, 17 september en 5 november).

Een overzicht van activiteiten in 2019:
Op  19 maart heeft er in het Eilandennieuws een interview met Klaas gestaan. Over hoe hij  er ooit achter kwam dat zijn lichamelijke klachten te wijten waren aan blootstelling aan straling en hoe hij de jaren daarna geworsteld heeft om hiermee om te gaan en welke maatregelen hij daarvoor heeft genomen.
Op 21 maart 2019 hebben Akkie en Jan een gesprek gehad met een ambtenaar van gemeente Goeree Overflakkee, die ‘gezondheid’ in haar portefeuille heeft. Het was een positief gesprek en er is informatie materiaal achtergelaten. Deze ambtenaar stond open voor “de mensen niet bang maken, maar wel bewust” van de risico’s van straling van mobiele communicatie apparatuur. Ook zou de mogelijkheid onderzocht worden om voorlichting te geven over dit onderwerp op consultatiebureaus.
Op 1 april heeft Rob Verboog een lezing gegeven over straling en 5G, getiteld “5G, wat moeten we er mee”. Dhr. Verboog is als vrijwilliger al jarenlang actief betrokken bij diverse stralingsbewuste organisaties en was mede-initiator van de succesvolle deelname van alle Nederlandse stralingsbewuste organisaties met een gezamenlijke stand op de Nationale Gezondheidsbeurs 2018 en 2019.
Er waren zo’n 35 belangstellenden en een verslag van deze lezing is te lezen geweest  in Groot Goeree Overflakkee van 16 april.
Op 9 juli is er een samenvatting van een document van de hand van Martine Vriens getiteld “Gemeenten, gezondheid en zendmasten” verstuurd naar de gemeenteraad. Deze is bij de ingekomen stukken van  de raadsvergadering van 12 september 2019 gekomen en is voor kennisgeving aangenomen.
Op 11 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen Klaas, Akkie, wethouder Bruggeman en betreffende ambtenaar van Gezondheid. Het gesprek ging over: hoe kunnen we uitvoering geven aan aandacht voor straling. Dit punt staat nl. ook in het coalitie akkoord. Onze insteek was en is nog steeds: voorlichting geven, voorlichting geven, voorlichting geven. Ook dit was een positief gesprek, maar er zijn geen concrete zaken uit voortgekomen.
Diezelfde ochtend op 11 juli heeft de wethouder in een gesprek met de GGD vragen van onze werkgroep doorgespeeld. Er worden geen onderzoeken door de GGD gedaan naar gezondheidseffecten en zendmasten, hoewel dat wel op hun site stond. Ook niet bij de 5G proef in de haven van Rotterdam.  
Verder stond en staat er op hun site te lezen dat de GGD er is “om de gezondheid van inwoners in de regio te bevorderen en te beschermen”, maar nergens op de site staan tips te lezen of wordt voorlichting gegeven over hoe wij, inwoners, ons kunnen beschermen tegen de alsmaar toenemende electromagnetische straling of hoe wij onze stralingsbelasting kunnen beperken.  “Men zou er over nadenken om dit alsnog te doen”, kregen wij te horen.
Nu, in januari 2020, staan er nog steeds geen tips te lezen en valt er helaas nog steeds wel te lezen dat onderzoeken, die door onafhankelijke wetenschappers uitgevoerd zijn en een verband laten zien tussen straling en biologische effecten, als onwetenschappelijk gekwalificeerd worden. Het gaat hier wel om duizenden onderzoeken die dan zgn. niet wetenschappelijk genoeg zouden zijn.
Op maandag 9 september is Akkie naar een demonstratie tegen invoering van 5G in Den Haag geweest. Er waren ruim duizend demonstranten. Het was o.a. de bedoeling van de organisatoren om een informatiemap over 5G aan te bieden aan staatssecretaris Mona Keijzer, maar die heeft het op het laatste moment af laten weten.
Voor meer info zie: https://stralingsbewust.info/2019/09/10/ruim-duizend-mensen-demonstreren-in-den-haag-tegen-5g/  
Op 20 september is er een email verstuurd naar het College en alle raadsleden waarin we onze bezorgdheid uiten over invoering van 5G en een aantal vragen gesteld hebben. Als antwoord hebben we gekregen dat: “De vragen zijn doorgezet naar betrokken afdelingen met het verzoek integraal naar uw vragen te kijken, waarbij de beantwoording via het college aan u toegezonden zal worden”.
We wachten nog op de beantwoording.
Op 16 oktober is er in samenwerking met het filmhuis Middelharnis de film Ubiquity in het Diekhuus vertoond. Ubiquity betekent: alom aanwezig. De film volgt het leven van drie mensen, verspreid over de wereld. Iemand in Zweden, iemand uit Japan en iemand in Nederland. Alle drie zijn ze stralingsgevoelig. De film geeft een inkijk in hoe het leven er voor een stralingsgevoelige uitziet. Hoe voelt het om gevangen te zijn in een onzichtbaar web? Waar vinden zij nog een veilige plek nu het wereldwijde web zich sluit?
Om een toelichting op de film te geven en om eventuele vragen over dit onderwerp te beantwoorden was door de werkgroep een van de hoofdrolspelers in de film uitgenodigd, nl. Anouk de Bont. In de filmzaal zijn speciale maatregelen genomen om de straling zo laag mogelijk te houden.
Het was een geslaagde voorstelling met ongeveer 35 belangstellenden. Er zijn vele vragen gesteld en beantwoord en er is ook voorlichtingsmateriaal meegenomen.
Op vrijdag 29 november hebben we met een boeken- en informatiestand gestaan bij de fair van Zorgthuys Flakkee t.b.v de MAF.

In 2019 hebben we ons als werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee aangemeld bij de digitale gemeentegids Goeree Overflakkee en bij GezondGO.nl.  Ook hebben we ons laten registreren als actiegroep op de site van www.stralingsbewust.info, zie onder ‘plattegrond’.
In de laatste maanden van het jaar is door een paar leden van de werkgroep ook een begin gemaakt met het opzetten van een website. Dit onder leiding van Joan Smit van Red Line IT. Het is de bedoeling dat de site begin 2020 de lucht in gaat.
Verder zijn er diverse brieven naar Tweede Kamer leden verstuurd en zijn er verschillende lezingen bezocht. Ook is een bezoek gebracht aan het Innovathuis in Stad aan ’t Haringvliet, zijn er weer diverse contacten onderhouden, is er informatie gegeven aan belangstellenden, is er aandacht gevraagd bij raadsleden en zijn er ook weer een aantal stralingsmetingen verricht door Klaas.
Al met al een actief jaar voor de leden van de werkgroep. De meeste voorgenomen plannen voor dat jaar hebben we kunnen uitvoeren. Ook zijn we blij dat we Joan Smit van Red LineIT bereid hebben gevonden om ons te helpen bij het opzetten van een website. 
Natuurlijk blijft er nog veel te wensen over. Onze contacten met het Zeeuws Platform Stralingsrisico willen we graag verder aanhalen. Verder willen we een informatie magazine opstellen dat speciaal voor huisartsen is bedoeld. Verder contacten leggen met oudercommissies, centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting Chris en Voorkom en zo kunnen we nog wel een paar organisaties noemen. Er is nog genoeg te doen aan voorlichting, aangezien de overheid deze taak nog steeds niet op zich neemt.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Akkie Krouwel,
Voorzitter Werkgroep Straling Bewust GO

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.