Jaarverslag 2018 Werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee

hand 2811679 340 2018De werkgroep Straling Bewust Goeree Overflakkee is in 2017 opgericht omdat men zich grote zorgen maakt over de gezondheidsrisico’s van mobiele communicatie.  Dat er gezondheidsrisico’s zijn blijkt uit duizenden onderzoeken. ( Zie ook het BioInitiative report van 2012). In tegenstelling tot andere landen neemt de Nederlandse overheid geen maatregelen om deze risico’s te beperken en doet ook niet aan actieve voorlichting. De meeste mensen zijn zich dan ook niet bewust van de risico’s en nemen dan ook geen maatregelen. De werkgroep stelt zich tot doel om de bewustwording omtrent dit onderwerp te vergroten en ook om aan te geven hoe men deze risico’s kan beperken  door maatregelen die men zelf kan nemen.

 • Werkgroep  bestond  bij aanvang van het jaar 2018 uit 3 leden, nl:  Akkie Krouwel, Jan Mastenbroek en Klaas van der Velde, maar  na een paar maanden is de werkgroep uitgebreid met nog eens twee leden te weten: Cees Breederland  en Robine Kassam.  In 2018 is de werkgroep 5 keer  bij elkaar gekomen. ( 13 februari, 10 juli, 28 augustus,  25 september, 26 november)
 • Zaterdag 3 maart 2018: Lotgenotendag + lezing  “Wat doen elektromagnetische velden en straling met ons”  door bouwbioloog Jacques de Been, in samenwerking met CPLD vereniging. Ongeveer 50 deelnemers, ondanks winterse omstandigheden. Een verslag hiervan is in de lokale kranten te lezen geweest.
 • Mei  2018: Meting in een school voor voortgezet onderwijs door Jacques de Been. Helaas heeft de leiding van deze school besloten geen gevolg te geven aan de adviezen die er uitgebracht zijn.
 • 14 juli : Met folders over Straling  bij een streekfair gestaan.
 • 8  September 2018: het Letstalkabouttech event in Eindhoven bezocht.  De planning is om in 2019 de film “Ubiquity”   te laten zien in het filmhuis in het Diekhuus, met daarbij  aanwezig een van de hoofdrolspelers om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. 
 • September 2018: logo werkgroep ontworpen.
 • Maandag  15 oktober 2018 : Lezing “( Geen) Wifi op School”, gegeven door Richard Bruijne. Alle scholen hebben via de mail een uitnodiging gehad.  Ongeveer 35 deelnemers, slechts één ICT-er van een school. Een verslag hiervan is in een lokale krant te lezen geweest. 

Naar aanleiding van de lezing heeft er met verschillende mensen een mailwisseling plaatsgevonden en is er een gesprek geweest met de directeur van de chr. basisschool  in Melissant.

 • Begin december heeft Jan Mastenbroek een stukje over zgn. slimme meters geschreven. Helaas  is  het niet in de lokale kranten  opgenomen, maar wel  is het op de site van Schrijfbureau  Evers van der Waart  te lezen geweest.
 • Sponsorbrief opgesteld en geprobeerd sponsorgelden binnen te krijgen. Een donatie van € 75 ontvangen.
 • Eind december  is er een rekening geopend voor de werkgroep,  bij de RegioBank.
 • Gedurende 2018 zijn er  door  Klaas van de Velde verschillende metingen bij mensen thuis verricht.  De  geringe bijdrage die hiervoor gevraagd werd is in de kas van de werkgroep  gekomen.
 • 3 januari 2019: nieuwjaarsbijeenkomst bij Jan Mastenbroek.

In de planning voor 2019:

- een lezing organiseren over 5G

- een eigen website

- samenwerking met Zeeuws Platform Stralingsrisico

Met vriendelijke groeten,

Akkie Krouwel

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.