1 nov. 2023, nieuwsbrief van Arthur Firstenberg, website: cellphonetaskforce.org

Het tijdschrift Science meldde eind oktober 2023 dat het aantal communicatiesatellieten dat gepland staat om in een baan om de aarde te worden gebracht inmiddels meer dan één miljoen bedraagt. In de nieuws brief wijst Arthur Firstenberg op het gevaar van deze ontwikkeling. Hij pleit voor het opzetten van een netwerk van personen die weigeren om een mobiele telefoon te bezitten, om zo blootstelling van de gehele aarde aan electromagnetische straling tegen te gaan.

Lees hier de gehele nieuwsbrief.

17 nov. 2023

De geluidsregistratie van de lezing door drs. ing. Jan van Gils op 24 okt. 2023 (“5G, hoe werkt het en wat zijn de voor - en nadelen”) is toegevoegd aan de website, en is te beluisteren via de link onder Info>Publicaties.

9 nov. 2023

De presentatiesheets gebruikt door drs. ing. Jan van Gils tijdens zijn lezing met als onderwerp: “5G, hoe werkt het en wat zijn de voor - en nadelen”, zijn te bekijken op deze website. De lezing werd gehouden op 24 oktober 2023 te Sommelsdijk.

Ga naar Info>Publicaties.

Bron: Nieuwsbrief 78, van 'Verminder Electrosmog', 12 okt. 2023

Hierin vindt u een presentatie met de titel: "Stralingsrisico's - een blik op de gevolgen voor het eco-systeem", door Sylvia Slegers (19 dec. 2020). Deze video kunt u ook bekijken op deze website onder Info>Video's.

De gehele nieuwsbrief is te lezen via deze link.

Ref. Nieuwsbrief, Zeeuws Platform Stralingsrisico, oktober 2023

Deze nieuwsbrief is speciaal gewijd aan kinderen en de verschillende bronnen van straling waaraan zij dagelijks onvrijwillig worden blootgesteld; en gaat in op de gezondheidsrisico's van draadloze communicatie. Lees hier de nieuwsbrief.

Op dinsdag 24 oktober wordt er door de werkgroep Straling Bewust Goeree-Overflakkee een lezing georganiseerd over 5G. De titel van de lezing zal zijn:

5G, hoe werkt het en wat zijn de voor -en nadelen”.

De lezing wordt verzorgd door drs. ing. Jan van Gils, docent wiskunde, natuurkunde en filosofie.

De lezing zal gehouden worden bij fam. van der Velde, Nieuwlandsedijk 3, 3245 LB te Sommelsdijk. Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage bij de uitgang wordt op prijs gesteld. De locatie is stralingsarm. Aanmelden wordt op prijs gesteld: via een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch: 0187-601104.

Lees hier de volledige aankondiging van de lezing.

Ontv. 21 sept. 2023, nieuwsbrief van Arthur Firstenberg, voorzitter van de Cellular Phone Task Force (cellphonetaskforce.org)

In deze nieuwsbrief gaat Arthur Firstenberg in op een aantal recente dramatische ontwikkelingen die mogelijk verband houden met de blootstelling van mensen en de natuur aan straling veroorzaakt door mobiele telefonie (in het bijzonder 5G).

  1. Babies in ziekenhuizen
  2. Toename van kanker bij jonge mensen
  3. Toename van MS bij kinderen
  4. Stijging van obesitas en hartproblemen
  5. Het grote verlies van bijenvolken in de VS
  6. Het effect van 'smart cities' op de natuur

Lees het gehele artikel hier (in het engels).

 

 

Ontvangen: 28 aug. 2023, van Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Nieuwsbericht Augustus 2023
Beste mensen,

Graag nodigen we je uit voor een bijeenkomst van het project Straling onder Toezicht 1.
Dit onderzoek naar het effect van elektromagnetische velden door de zendmasten van de mobiele telefonie op vleermuizen en koolmezen in de Veluwe is ruim een jaar geleden gestart met steun van Triodos Foundation .

Je bent van harte welkom om de tussentijdse stand van zaken in ons onderzoek te vernemen op:
Vrijdag 8 september, van 14:00-16:00 uur
in het Earthsmiles Huis (in gebouw De Brug),
Zuiderhavenweg 6, 4004 JJ Tiel
Ingang onder de glazen toren, waar het bord De Brug op staat.
Gratis parkeren op eigen terrein of de parkeerplaats van de leegstaande garage naast het gebouw.
15 min lopen vanaf de dichtstbijzijnde bushalte. Station Tiel verhuurt fietsen.

De bijeenkomst is gratis, voor koffie, thee en wat lekkers wordt gezorgd, maar een bijdrage in de donatiepot wordt op prijs gesteld.
Laat even weten of je aanwezig zult zijn via een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Voel je vrij om deze uitnodiging door te sturen aan andere stralingsbewuste geïnteresseerden.

Hartelijke groet namens het onderzoeksteam,

Saskia Bosman
------------------------------------------------
InspiLab
Laboratory for integrative research
Saskia Bosman PhD, biologist

Lees hier de originele uitnodiging.

24 juli 2023, van de website stop5gnl.nl

Het Voorwoord van het document is hieronder volledig weergegeven.

"Voor u ligt een document dat tot stand is gekomen in samenwerking met diverse experts, onderzoeksdeskundigen en inwoners van een Nederlandse gemeente.
Het stuk dient als handleiding om samen met het College van B & W en de Gemeenteraad in de beeldvormende fase nader te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de negatieve impact van de uitrol van 5G tot een minimum te beperken.

Door enerzijds de uitrol van de 5G-technologie en de daarmee samenhangende toename aan stralingsbelasting en anderzijds de continue ontwikkeling van draadloze technologie zien wij de bezorgdheid van inwoners op diverse vlakken toenemen. Wij bieden aan om samen te werken in de uitvoer van de voorzorgsmaatregelen die getroffen kunnen worden. Diverse gemeenten, waaronder Bergen, Zeist, Wageningen, Amersfoort, Hilvarenbeek en Westland gingen u inmiddels voor. Bijvoorbeeld door het opstellen van lokaal antennebeleid (bijlage 1) en/of het indienen van een motie (bijlage 2).

Op basis van recentelijke terugkoppeling van inwoners, maar ook uit de jarenlange ervaring van diverse experts die onderzoek deden naar de impact van radiofrequente elektromagnetische velden, kunnen wij stellen dat er voldoende wetenschappelijk bewijs aan te leveren is van gezondheidsrisico’s voor zowel mens, dier en ook de natuur, als gevolg van het faciliteren en implementeren van steeds meer en steeds hogere frequenties draadloze technologie. Dit geldt overigens eveneens voor de eerdere generaties draadloze communicatie, te weten 2GTM4G.

Wij constateren ook dat de richtlijnen zoals uw gemeente die benoemt op haar website en waarvan gesteld wordt dat deze in lijn zijn met de van de VNG, hiertegen onvoldoende bescherming bieden. De reden hiervan is dat deze standpunten, waarvan gezegd wordt dat ze de lijn zijn met die van de Gezondheidsraad, geen accurate en een onvolledige weergave zijn van de actuele stand van de wetenschap (onderbouwing in hoofdstuk 6: ‘Achtergronddocument’- onderdeel 6.C).

Zo verwijst iedereen kruislings naar elkaar op basis van gedateerde gegevens en geven noch VNG, noch GGD (en dus evenmin gemeenten) een juiste invulling aan wat de Gezondheidsraad per september 2020 in het adviesrapport 5G en Gezondheid aan de regering heeft geadviseerd*1: blootstelling monitoren voor, tijdens en na de uitrol van 5G; meer onderzoek doen; de 26 GHzfrequentieband niet voor 5G in gebruik nemen en -”omdat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-norm de potentie heeft de gezondheid te schaden”- voorzorg toepassen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk houden. (Meer informatie over ICNIRP in hoofdstuk 6: ‘Achtergronddocument’ - onderdeel 6.C: paragraaf 2, 6, 7, 10, 11 en 14).

Zelfs de voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, prof. dr. ir. Hans Kromhout stelt: “Het is best gek dat we een hele populatie blootstellen aan een technologie waarvan we nog niet hebben kunnen onderzoeken welke effecten dit heeft op de gezondheid”.

Daar de landelijke overheid door allerlei politieke redenen vooralsnog niet voorziet in onafhankelijk onderzoek en/of maatregelen om inwoners beter te beschermen, menen wij dat het aan de gemeente zelf is om zich op het ‘voorzorgsprincipe’ te beroepen en hierin haar verantwoordelijkheid naar haar inwoners en omgeving te nemen.

Tevens zal de gemeente zich haar autonomie en eigen regie op het gebied van digitale veiligheid laten ontglippen als zij zich niet goed laat informeren over de implicaties die de plannen van de centrale overheid rondom ‘smart cities’ met zich meebrengen. Het ontwikkelen van een eigen visie op dit vlak is voor de waarborging van grondrechten van inwoners, haar bestuur en beider autonomie van essentieel belang daar de beslissingen die u nu als college neemt niet meer terug te draaien zijn als bepaalde technologie eenmaal ‘aangezet’ en in apps en processen geïntegreerd gaat worden.

Wij snappen dat veel gemeenten momenteel overvraagd raken op de diverse onderdelen die de 5G-uitrol met zich meebrengt. Aangezien dit complexe materie betreft welke ook veel verschillende expertisegebieden raakt, is het moeilijk laveren tussen de mogelijkheden die 5G biedt en waar, ook ethisch gezien, voorzorg betracht dient te worden met de ingebruikname van deze technologie.

Echter, met de ambitieuze doelstellingen en aanverwante wet- en regelgeving die elkaar vanuit de centrale overheid zeer snel opvolgen, is het belangrijk om tóch lokaal pas op de plaats te maken om zodoende deze autonomie en regie te bewaren: foutieve beslissingen in dit kader kunnen vaak verstrekkende gevolgen hebben.

Wij hopen met dit document de gemeente handvatten te geven om op de diverse onderdelen en impactgebieden zorgvuldig beleid en acties te kunnen helpen definiëren die gehoor gaan geven aan de, in onze ogen, gegronde bezorgdheid van inwoners."

Lees hier het hele adviesstuk.

 

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.