Nieuwsbrief van Arthur Firstenberg, 12 april 2023

100 Consequences of Owning a Cell Phone

Deze keer bestaat de nieuwsbrief uit een opsomming van 100 (mogelijke) gevolgen van het hebben van een mobiele telefoon.

Lees hier de oorspronkelijke tekst.

Bron: Omroep Zeeland, 27 maart 2023

Zomaar een nieuwsbericht. Zou het ook (mede) een gevolg van electromagnetische straling kunnen zijn? Zonder onderzoek zullen we het niet te weten komen.

Lees en bekijk hier het bericht.

U kunt tot en met 28 februari 2023 uw stem laten horen om het volgende te bereiken:

Het burgerinitiatief doet aan de EU het verzoek om een moratorium op 5G in te stellen en om wetten die onze gezondheid, het milieu en onze rechten beter gaan beschermen:

• nieuwe wetgeving ter bescherming van alle leven (mensen, flora en fauna) tegen radiofrequente straling;

• betere wetgeving ter bescherming van het milieu tegen de invloed van 5G en de digitalisering;

• effectievere gegevensbescherming om onze privacy, security en vrijheid veilig te stellen.

Geef uw ondersteuning aan dit initiatief. Haast is geboden.

Hier kunt u de petitie ondertekenen.

Ontvangen 24 jan. 2023, e-mail van Wilma de Jong

" .... Op 28 december 2022 sprak de Raad van State zijn vonnis uit naar aanleiding van de hoger beroepsprocedure die de gemeente en KPN hadden aangespannen met betrekking tot de plaatsing van een zendmast op zo’n 630 meter van mijn woning in Haarlo. Dit nadat ik bij de bestuursrechter in Arnhem op 18 december 2020 in het gelijk werd gesteld en daarbij, ook bij een veldsterkte kleiner dan 1 Volt per meter (V/m), als belanghebbende werd erkend. Gezondheidsgevolgen ‘van enige betekenis’ konden volgens de bestuursrechter in Arnhem bij blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden zoals gebruikt bij draadloze technologie, ook onder deze veldsterkte niet worden uitgesloten.

Tegenstrijdigheid in vonnis Raad van State

In het vonnis van 28 december 2022 bekrachtigt de Raad van State het vonnis van de bestuursrechter door te bevestigen dat ook bij een veldsterkte < 1 V/m gezondheidsgevolgen ‘van enige betekenis’ niet kunnen worden uitgesloten. Echter, terwijl de Raad van State deze mogelijke gevolgen ‘van enige betekenis’ en daarmee mijn belang erkent, staat hij tevens toe dat de grenswaarden conform de ICNIRP-blootstellingslimieten mogen oplopen tot maar liefst maximaal 122 V/m. Wat klopt hier niet aan?

Zendmast mag gebouwd

Terwijl deze tegenstrijdigheid ons openlijk aanstaart, mag de zendmast er van de Raad van State gewoon komen, met de zekerheid dat de veldsterktes bij een verdere uitrol van 5G de 1 V/m ruimschoots zullen overschrijden. Welke lichtpuntjes zitten er in dit tegenstrijdige vonnis?

Fouten, lichtpuntjes en verdere stappen

Vind op de website van stralingsbewust.info mijn uitgebreide verslag over hoe ik tegen mijn rechtsgang en dit vonnis aankijk. Wat is er misgegaan tijdens de procedure? En welke nieuwe mogelijkheden biedt het vonnis aan anderen die via een gerechtelijke procedure willen vechten voor gezondheidsbescherming bij stralingsrisico’s? Want die nieuwe mogelijkheden zijn er zeker ook. Mijn vijfjarige strijd is niet voor niets geweest.

Volg de link: https://stralingsbewust.info/2023/01/19/raad-van-state-negeert-gezondheidsargumenten-5g/

En/of koop De Andere Krant van zaterdag 28 januari a.s. met daarin een uitgebreid interview met mij over deze zaak.

Ik dank iedereen die mij op welke wijze dan ook in deze procedure heeft gesteund. Zoals je kunt lezen, ben ik nog niet uitgeprocedeerd. Uiteindelijk zal waarheid het winnen van onwetendheid en corruptie.

Hartelijke groet,
Wilma de Jong .... "

21 jan. 2023

In Sommelsdijk, op woensdagavond 15 feb. 2023 zal Koen van Biesen (van onderzoeksbureau Geo-Phiscis) een lezing geven, met als titel:

“Aarde, Natuur, Mens” (Invloed van natuurlijke en technische straling op mens, dier en plant).

In deze lezing wordt ingegaan op de natuurlijke werking van geomagnetische en kosmische straling op mens, dier en plant. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden en onderzoeksresultaten legt Koen de samenhang tussen aarde, natuur en het lichaam van mens, dier en plant uit.

Alle details betreffende deze lezing kunt u hier lezen.

22 dec. 2022 - de nieuwsbrief van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico, december 2022.

Het Bestuur van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico wil u wijzen op de diverse oproepen.

Lees hier de gehele nieuwsbrief.

Bron: BVNL, 22 dec. 2022

Petitie tegen 5G aangeboden in de Tweede Kamer. BVNL wil wetenschappelijk onderzoek
Deze week nam BVNL de petitie ‘Beëindig het experiment met 5G’ in ontvangst. Het kabinet zet in op de implementatie en uitbreiding van het 5G-netwerk in Nederland, terwijl over de (eventueel schadelijke) gevolgen daarvan nog nauwelijks iets bekend is. BVNL pleit voor wetenschappelijk onderzoek en wil dat de vele zorgen die leven in de samenleving serieus worden genomen.

Lees hier het volledige bericht.

Bericht van Arthur Firstenberg, 18 nov. 2022

COP 27 v1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Wireless Technology and Climate Change
Report from the COP 27
   
Even een paar woorden vooraf in het Nederlands. De tekst gaat daarna door in het Engels.
De deelnemers aan de grote klimaatconferentie worden continu blootgesteld aan gevaarlijke electromagnetische stralingsniveau's (zie o.a. de vier neppalmbomen). Om hen bewust te maken van de risico's die deze straling met zich meebrengt, is er aan de deelnemende delegaties en organisaties een brief uitgereikt. Deze brief is geschreven door Arthur Firstenberg President van de Cellular Phone Task Force).
 
In order to navigate the Conference, reports Cellular Phone Task Force assistant Kathleen Burke from Sharm El-Sheikh, Egypt, one must have a cell phone out and on nearly at all times. For the United Nations’ 27th Conference of the Parties on Climate Change, held this year at this resort city on the Red Sea, four fake palm trees have been erected on the grounds of the COP in order for the 40,000 conference attendees to all be on their cell phones at the same time, all day long, every day for two weeks. Each “tree”, captured in the foreground in the photo above, is simply a metal scaffolding for antennas.
 
The Safe and Sound Pro II radio frequency meter, which Kathleen brought to the COP in order to measure radiation levels, reads “Extreme” at all times everywhere on the grounds of the COP, inside and out. She may be the only person at the conference who does not have a cell phone.
 
The purpose of Kathleen’s participation as an observer at the COP is to begin to build bridges to the people who care most about the future of our world, who are not even aware of an existential threat that is even more urgent than the one they came to Egypt to address, and yet is intimately related to it. She is distributing the following letter to the delegates -- a letter that I wrote and officially submitted to the COP 27 before she arrived. Kathleen delivered the letter by hand today to all the offices of the parties (the countries represented at the Conference), as well as the Environmental Defense Fund and the World Health Organization.
 

26 maart 2022

In dit artikel, geschreven door drs. Alja Hoeksema, wordt de vraag gesteld of de ICNIRP (International Commission on Non Ionising Radiation Protection) richtlijnen wel voldoen aan de vereisten voor adequate stralingsbescherming. (1)

De conclusie die aan het eind van dit helder geschreven artikel getrokken wordt, is dat het uitdragen van de ICNIRP limieten zoals de Nederlandse overheid doet, onvoldoende invulling is van stralingsbescherming.

Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse bevolking niet voldoende beschermd wordt tegen deze vorm van NIS (Niet- Ioniserende Straling), dat het recht van de zwakste niet voldoende beschermd wordt en dat er dus mensenlevens op het spel kunnen staan.

Dit is vanuit de visie van adequate stralingsbescherming moreel onacceptabel.

Voor het volledige artikel zie deze link.

(1) Dit artikel is een bewerking van een lezing die mw. Hoeksema in 2021 gehouden heeft voor de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS).

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.