Uit Nieuwsbrief 47 van Verminder Electrosmog (ref. www.verminder-electrosmog.nl)

Ondanks dat er met de samenscholingsregeling nu geen normale demonstratie mogelijk is, net als een normale rechtzitting, gaat het kort geding, aangespannen door de inspanningen en gebuldelde krachten van de kanjers van Stop5GNL, wel door.

Ook Privacy First steunt het kort geding, waardoor het nog breder gedragen wordt dan het al was...

Op 21 april 2020 verscheen dit artikel  hierover in dagblad Trouw.

Op de website van het AD lezen we op 15 april 2020:

" Na een reeks van in totaal dertien branden in zendmasten heeft de stichting Stop 5GNL openlijk afstand genomen van de aanstichters. De stichting met wortels in Knegsel keurt geweld en vernieling af, staat in een verklaring. Stop 5GNL herkent zich niet in het activisme van de brandstichters, zegt medeoprichter Martine Vriens. ,,Wij zijn altijd vreedzaam geweest, bijvoorbeeld met demonstraties’’. Ze benadrukt ook dat nog helemaal niet vaststaat dat het de daders te doen is om 5G."

Lees hier het hele artikel.

vrijdag, 03 april 2020

"Kort geding aangemerkt als zeer urgent en gaat door, maar dan schriftelijk Het kort geding tegen de uitrol van 5G – waarvan de zitting gepland staat voor 21 april a.s. – gaat door. De rechtbank heeft stichting Stop5G Nederland afgelopen vrijdag laten weten dat de zaak als zeer urgent is aangemerkt en dat er zal worden doorgeprocedeerd. Wel is de zitting – door de sluiting van de meeste rechtbanken in verband met de uitbraak van het coronavirus – afgelast en de procedure zal geheel schriftelijk worden gevoerd."

Lees alle informatie hier.

"Terwijl door het Corona-virus de hele wereld in een slow-down is beland en het de vraag is hoe groot de crisis nog gaat worden, is er weinig aandacht voor andere belangrijke zaken. Wat betreft het ‘dossier uitrol 5G’ hebben waarschijnlijk weinig mensen meegekregen dat de European Parliamentary Research Service (EPRS), oftewel de onderzoekscommissie van het Europees Parlement, het volgende aangeeft in haar briefing van maart 2020:

Er bestaan serieuze gezondheids- maar ook economische en technologische zorgen over de realisatie van 5G.

Dit onderbouwt de onderzoekscommissie met de volgende deelconclusies:
Academische literatuur illustreert dat continue draadloze straling en in het bijzonder van 5G biologische effecten lijkt te hebben als gevolg van de combinatie van millimeter golven, een hogere frequentie, en de kwantiteit van transmitters en verbindingen.
Diverse studies suggereren dat 5G de gezondheid van mensen, planten, dieren, insecten en microben zal aantasten en, aangezien 5G een niet geteste technologie is, is dus een voorzichtige aanpak geboden.
Het is verstandiger om te kiezen voor een veiliger techniek als glasvezel dat qua snelheid geen limiet kent.
Het is momenteel onmogelijk 5G emissies accuraat te simuleren of te meten in de echte wereld.
De Europese Commissie heeft nog helemaal geen onderzoek laten uitvoeren naar de potentiele gezondheidsrisico’s van de 5G technologie."

Lees het hele artikel hier.

In de eerste week van maart 2020 is in diverse media een bericht verschenen over een kort geding dat de Stichting Stop5G heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat:

"Stichting Stop5GNL heeft op 25 februari de Nederlandse staat gedagvaard. Hiermee start zij een kort geding om zo te proberen de uitrol van 5G te stoppen. Stichting Stop5GNL is van mening dat de uitrol van 5G onrechtmatig is omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevolgen van blootstelling aan straling van 5G."

Hierover kunt u meer lezen in o.a. een artikel in het Parool en op de website van Stop UMTS!

In het Algemeen Dagblad van 26 feb. 2020 een bericht over het toenemend verzet tegen de bouw van 5G-antennes.

"Providers slaan alarm nu bewoners op steeds meer plekken de komst van mobiele masten proberen tegen te houden. Deze stralingscritici vrezen dat 5G-masten gezondheidsschade opleveren. "

Voordat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 26 GHz-band frequenties gaat uitgeven wil het een goed inzicht krijgen in de marktvraag voor deze frequenties op dit moment en wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. De ontvangen reacties worden gebruikt om het verdere (uitgifte)beleid voor deze band vorm te geven.

Let op: de einddatum van deze consultatie is 28 feb. 2020.

U kunt via deze link de betreffende website van het Ministerie van EZ openen en een bezwaar of een andersoortige reactie indienen. Ook kunt u daar gepubliceerde reacties lezen.

   

In Elseviers Weekblad van 8 feb. 2020 staat een interessant artikel over de stand van zaken m.b.t. 5G in Zwitserland. Er valt te lezen dat in Zwitserland de bouw van 5G-antennes het verst gevorderd is van heel Europa. Het verzet tegen de 5G technologie neemt echter toe.

Dit artikel gaat in op de sterke toename van het aantal gevallen van huidkanker. Er is mogelijk een verband met de toenemende blootstelling aan electromagnetische straling.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.