In het Algemeen Dagblad van 26 feb. 2020 een bericht over het toenemend verzet tegen de bouw van 5G-antennes.

"Providers slaan alarm nu bewoners op steeds meer plekken de komst van mobiele masten proberen tegen te houden. Deze stralingscritici vrezen dat 5G-masten gezondheidsschade opleveren. "

Voordat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 26 GHz-band frequenties gaat uitgeven wil het een goed inzicht krijgen in de marktvraag voor deze frequenties op dit moment en wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren. De ontvangen reacties worden gebruikt om het verdere (uitgifte)beleid voor deze band vorm te geven.

Let op: de einddatum van deze consultatie is 28 feb. 2020.

U kunt via deze link de betreffende website van het Ministerie van EZ openen en een bezwaar of een andersoortige reactie indienen. Ook kunt u daar gepubliceerde reacties lezen.

   

In Elseviers Weekblad van 8 feb. 2020 staat een interessant artikel over de stand van zaken m.b.t. 5G in Zwitserland. Er valt te lezen dat in Zwitserland de bouw van 5G-antennes het verst gevorderd is van heel Europa. Het verzet tegen de 5G technologie neemt echter toe.

Dit artikel gaat in op de sterke toename van het aantal gevallen van huidkanker. Er is mogelijk een verband met de toenemende blootstelling aan electromagnetische straling.

Lees dit artikel: 125 steden in Italië hebben zich uitgesproken tegen invoering van 5G.

Op zaterdag 25 januari 2020 is als onderdeel van de wereldwijde actie tegen de invoering van 5G een demonstratie gehouden in Amsterdam. Deze protestactie bestond uit een vreedzame mars vanaf de Dam naar het Museumplein. In diverse media is aan deze actie aandacht besteed.

Voor details wordt verwezen naar de website https://stralingsbewustamsterdam.nl/

20200125 141419 resized

20200125 154617 resized

20200125 154645 resized

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.