Bron: Nu.nl     datum 29 april 2021

"Er worden de komende twee jaar tachtig telecommasten langs het spoor geplaatst om het internetbereik in de trein te verbeteren. Daarvoor heeft ProRail een contract afgesloten met telecombedrijf Cellnex, dat de masten zal plaatsen.

Het contract moet ertoe leiden dat het mobiele bereik op het Nederlandse spoornetwerk over enkele jaren volledig dekkend is, schrijft ProRail op zijn website. "Het aantal treinreizigers in Nederland neemt de komende twintig jaar met zeker 30 procent toe", zegt ProRail-topman Arjen Boersma. "Dat betekent ook dat meer mensen in de trein mobiel bereik en internet nodig hebben."

ProRail zegt met dit contract twee vliegen in een klap te slaan. Niet alleen moet het een beter mobiel bereik opleveren voor treinreizigers, ook moet het ervoor zorgen dat ProRail het spoorsysteem ERTMS uit kan rollen. Daarmee passen er meer treinen op het spoor, die sneller kunnen gaan rijden.

Cellnex mag de masten die het plaatst ook verhuren aan andere partijen. Het bedrijf heeft al honderden masten in Nederland staan en grote providers zoals KPN en T-Mobile maken er gebruik van.

Naast de tachtig masten in het contract met ProRail, mag Cellnex als onderdeel van de overeenkomst ook nog eens honderd masten aanleggen op grond van ProRail. Het duurt nog enkele jaren voordat er daadwerkelijk volledige dekking langs het spoor is. Dat komt onder meer omdat er alleen mensen mogen werken als er geen treinen rijden."

<het artikel>

Een tegengeluid: De mogelijk schadelijke effecten van het bellen in de trein worden aan het eind van deze video genoemd.

Bron: website www.stop5gnl.nl

De schriftelijke Kamervragen die SGP-Kamerlid Chris Stoffer op 26 januari jl. stelde over het wetenschappelijke essay “Elektromagnetische velden, 5G en gezondheid, hoe zit het met het voorzorgsprincipe” zijn op 8 april jl. beantwoord door Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). De strekking van het antwoord laat zich raden: er zijn geen risico’s voor de gezondheid, er wordt een strenge blootstellingslimiet gehanteerd en alleen het thermische effect (opwarming) is wetenschappelijk bewezen, maar dat effect treedt onder de limiet niet op. M.a.w.: het is veilig.

Prof. dr. ir. Hans Kromhout (voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad) vindt dat te kort door de bocht: “als het om biologische processen gaat, zie je toch wel wat signalen. (…) als je de hele populatie gaat blootstellen, moet je toch wel redelijk zeker zijn van je zaak.”

In haar antwoord refereert Mona Keijzer tevens aan de uitspraak in Kort Geding van Stichting Stop5GNL (mei 2020): “De rechtbank concludeerde bovendien dat de gehanteerde strenge blootstellingslimieten en het toezicht daarop in orde zijn en dat de Staat het zogenoemde voorzorgsbeginsel naleeft.”

Dat een Nederlandse bestuursrechter in december 2020 heeft geoordeeld dat er, gezien de huidige wetenschappelijke inzichten, ook onder een limiet van 1 V/m sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s (ter vergelijking: in Nederland geldt een blootstellingslimiet van 61 V/m) houdt de staatssecretaris wijselijk stil.

Lees hier de vragen en de antwoorden.

21 april 2021, Bron: website www.stop5gnl.nl

Op dinsdag 15 juni a.s. is het Gerechtshof voornemens schriftelijk uitspraak –“arrest”- te doen inzake het Hoger Beroep dat Stichting Stop5GNL tegen de Staat heeft aangetekend.

5G: Gezondheid boven geldelijk gewin

Een van de speerpunten in het pleidooi van Stop5GNL is dat gezondheidseffecten zwaarder dienen te wegen dan economische. Stop5GNL vindt het laakbaar dat de overheid nalaat het EU-voorzorgsprincipe te hanteren.

Ook het adviesrapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad bevat, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s (kans op tumoren, neurodegeneratie van hersenweefsel, mannelijke onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen en geboorteafwijkingen), bij blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen, een expliciete oproep tot voorzorg.

Het rapport is inmiddels tot drie keer toe geagendeerd ter bespreking door de parlementaire commissie. Tot op heden is er door de verantwoordelijke bewindspersonen echter met geen woord over gerept.

Lees hier het hele artikel.

Bron: website van het AD, 21 april 2021

Zeist geeft 15.000 euro aan inwonersgroep tegen straling: 'Wat wij niet kunnen voelen, kunnen anderen best voelen’

Zeist gaat Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist ondersteunen om mensen bij te staan die zeggen klachten te ondervinden van de straling van 5G-zendmasten. Dat doet ze in de vorm van een eenmalige subsidie van 15.000 euro.

Een aantal partijen in de Zeister gemeenteraad heeft al lange tijd de wens om een meldpunt in te richten voor mensen met stralingsklachten. Maar toen bleek dat GGD en huisartsen in de regio daar voor zichzelf geen rol in zien en ook burgemeester en wethouders niets voelen voor de oprichting van een meldpunt, gooiden ze het onlangs over een andere boeg.

"Een grote groep Zeistenaren ondervindt nadelen van elektromagnetische straling. Wat wij niet kunnen voelen, kunnen andere mensen best voelen”, zei Karst Schuring van de PvdA in de gemeenteraad. ,,We willen dat de klachten serieus genomen worden en dat mensen advies en informatie kunnen krijgen over hoe ermee om te gaan. We willen de gezondheid en veiligheid van burgers serieus nemen.”

Actie Slotlaan

En dus stelden initiatiefnemers PvdA, Nieuw Democratisch Zeist, SP, Seyst.Nu en Zeister Belang voor om Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist bij te staan in het ‘ondersteunen, informeren en adviseren’ van inwoners die gezondheidsklachten ondervinden. De groep bezorgde inwoners van Zeist liet de afgelopen jaren al van zich horen. Voor het grote publiek was dat met een zichtbare actie tegen de uitbreiding van 5G-zendmasten op de Slotlaan.Scepsis is er nog bij partijen als VVD en D66. Zo merkt fractievoorzitter Walter van Dijk van de VVD op: ,,Dit lijkt een Zeister issue. Dat is enigszins tekenend. Het speelt niet in omliggende gemeenten. Dat zou reden kunnen zijn om terughoudend te zijn.” Toch stemde de gehele gemeenteraad in met de steun aan Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist.

Lees het hele artikel hier.

Stop 5G Hunger Strike

As of April 17, 2021, there are now  over 100 people in a hunger strike in Italy against 5G ! 

A hunger strike to stop 5G and to stop Italy from loosening their cell tower radiation limits was launched Tuesday 13 April 2021. It will continue until the final Italian parliamentary vote on wireless radiation threshold limits. Italy, along with countries such as China, India,  Russia and Switzerland have far more restrictive wireless/cell tower radiation limits compared to the United States, Australia and Japan.  However industry is aggressively working to get these countries to weaken their more restrictive cell tower radiation limits in order to deploy 5G.  The vote could change the Italian wireless radiation thresholds from 6 V / m up to 61 V / m. 

Lees hier het hele artikel (inclusief een aantal video's)

PERSBERICHT 15 maart 2021 (bron website www.stop5g.nl)

Stop5GNL – Hoger Beroep in eindfase

Stichting Stop5GNL heeft het schriftelijk slotpleidooi in het hoger beroep tegen de Staat op 9 maart jl. ingediend. Het Gerechtshof zal na 23 maart een datum bepalen waarop uitspraak -“arrest”- gedaan zal worden.

Van een openbare zitting moest helaas, door omstandigheden, zoals strenge lockdown, worden afgezien. De advocaten van Stop5GNL schreven een schriftelijk slotpleidooi, dat, met alle andere ingebrachte stukken, het Hof ertoe moet bewegen de -grondig onderbouwde- gezondheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan de economische. 

Het EU-voorzorgsprincipe dient gehanteerd, om de bevolking te beschermen. Onze overheid predikt veiligheid, omdat de blootstelling meestal ruim onder de limiet voor het “opwarm-magnetron-effect” blijft. Maar biologische effecten, langdurige en continue blootstelling, stapeling van de vele stralingsbronnen die ons omringen en de specifieke 5G-technologieën zijn hierbij, ten onrechte, buiten beschouwingen gelaten.

Lees het hele bericht hier.

Datum 23 feb. 2021 Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

AH 1813 2021Z01414

Mededeling van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)¸ mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 23 februari 2021)

Hierbij deel ik u mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat de schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) over de uitrol van 5G (ingezonden 26 januari 2021, kenmerk 2021Z01414) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord wegens voor de beantwoording benodigde afstemming.

We streven ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Link naar het Kamerstuk (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

23 feb. 2021 Bron: letstalkabouttech.nl

Van bijziendheid tot blindheid, de gevolgen van langdurig schermgebruik kunnen ernstige vormen aannemen, zo bericht RTL-Nieuws eind januari 2021. Wetenschappers waarschuwen daarnaast voor geheugen- en slaapproblemen, immuunstoornissen, verslaving, depressies en andere aandoeningen als gevolg van het vele gebruik van mobiele technologie. 

Onze gezondheidsinstanties hebben echter amper oog voor de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met ons grenzeloze schermgebruik. Dit in tegenstelling tot landen als Frankrijk, China en Rusland waar de autoriteiten wet- en regelgeving hebben ingevoerd om kinderen en jongeren te beschermen tegen de gevolgen van langdurig schermgebruik en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie.

Lees het hele artikel hier.

Bron: Eilanden-Nieuws, 23 feb. 2021

Afgelopen vrijdag 19 februari hebben Klaas van der Velde (op foto) en Jan Mastenbroek namens de werkgroep Straling Bewust Goeree – Overflakkee het boek “Straling van alle kanten bekeken” aangeboden aan wethouder Berend Jan Bruggeman.

IMG 20210219 450px brHet boek is uitgegeven door het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Dit platform beoogt met de uitgave van dit boek een onafhankelijke bron en vraagbaak te zijn voor politieke partijen, maar het boek is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp ‘Straling’. Het boek bevat een bundeling van bijdragen van wetenschappers, woonbiologen, een psycholoog, een bodemecoloog, een chemicus en diverse anderen. Deze bundel laat zien hoe gezondheid van mensen, dieren, planten, en bacteriën verstoord kan worden door kunstmatige straling, zoals van de 5e generatie communicatie technologie, kortweg 5G. Alle auteurs in de bundel zijn het over één ding eens: pauzeer verdere implementatie van 5 G en doe veel grondiger onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten op mens, dier en milieu. Het voorzorgsprincipe is daarbij leidend.

De werkgroep Straling Bewust GO zet zich in om de bewustwording over de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling van mobiele communicatiemiddelen te vergroten. Mobiele communicatiemiddelen zijn weliswaar vandaag de dag niet meer uit ons leven weg te denken, maar helemaal zonder risico’s is dat niet. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat straling afkomstig van deze apparatuur wel degelijk effecten heeft op onze gezondheid. Door zelf maatregelen te nemen kan men deze risico’s beperken. Voorlichting is dan ook dringend gewenst. Vooral aan kinderen, aangezien zij het meest kwetsbaar zijn en de blootstelling aan kunstmatige straling nog nooit eerder zo hoog is geweest. Voor meer info zie: www.stralingbewust-go.nl of www.stralingsbewust.info

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.