21 jan. 2023

In Sommelsdijk, op woensdagavond 15 feb. 2023 zal Koen van Biesen (van onderzoeksbureau Geo-Phiscis) een lezing geven, met als titel:

“Aarde, Natuur, Mens” (Invloed van natuurlijke en technische straling op mens, dier en plant).

In deze lezing wordt ingegaan op de natuurlijke werking van geomagnetische en kosmische straling op mens, dier en plant. Aan de hand van eenvoudige voorbeelden en onderzoeksresultaten legt Koen de samenhang tussen aarde, natuur en het lichaam van mens, dier en plant uit.

Alle details betreffende deze lezing kunt u hier lezen.

22 dec. 2022 - de nieuwsbrief van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico, december 2022.

Het Bestuur van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico wil u wijzen op de diverse oproepen.

Lees hier de gehele nieuwsbrief.

Bron: BVNL, 22 dec. 2022

Petitie tegen 5G aangeboden in de Tweede Kamer. BVNL wil wetenschappelijk onderzoek
Deze week nam BVNL de petitie ‘Beëindig het experiment met 5G’ in ontvangst. Het kabinet zet in op de implementatie en uitbreiding van het 5G-netwerk in Nederland, terwijl over de (eventueel schadelijke) gevolgen daarvan nog nauwelijks iets bekend is. BVNL pleit voor wetenschappelijk onderzoek en wil dat de vele zorgen die leven in de samenleving serieus worden genomen.

Lees hier het volledige bericht.

Bericht van Arthur Firstenberg, 18 nov. 2022

COP 27 v1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Wireless Technology and Climate Change
Report from the COP 27
   
Even een paar woorden vooraf in het Nederlands. De tekst gaat daarna door in het Engels.
De deelnemers aan de grote klimaatconferentie worden continu blootgesteld aan gevaarlijke electromagnetische stralingsniveau's (zie o.a. de vier neppalmbomen). Om hen bewust te maken van de risico's die deze straling met zich meebrengt, is er aan de deelnemende delegaties en organisaties een brief uitgereikt. Deze brief is geschreven door Arthur Firstenberg President van de Cellular Phone Task Force).
 
In order to navigate the Conference, reports Cellular Phone Task Force assistant Kathleen Burke from Sharm El-Sheikh, Egypt, one must have a cell phone out and on nearly at all times. For the United Nations’ 27th Conference of the Parties on Climate Change, held this year at this resort city on the Red Sea, four fake palm trees have been erected on the grounds of the COP in order for the 40,000 conference attendees to all be on their cell phones at the same time, all day long, every day for two weeks. Each “tree”, captured in the foreground in the photo above, is simply a metal scaffolding for antennas.
 
The Safe and Sound Pro II radio frequency meter, which Kathleen brought to the COP in order to measure radiation levels, reads “Extreme” at all times everywhere on the grounds of the COP, inside and out. She may be the only person at the conference who does not have a cell phone.
 
The purpose of Kathleen’s participation as an observer at the COP is to begin to build bridges to the people who care most about the future of our world, who are not even aware of an existential threat that is even more urgent than the one they came to Egypt to address, and yet is intimately related to it. She is distributing the following letter to the delegates -- a letter that I wrote and officially submitted to the COP 27 before she arrived. Kathleen delivered the letter by hand today to all the offices of the parties (the countries represented at the Conference), as well as the Environmental Defense Fund and the World Health Organization.
 

26 maart 2022

In dit artikel, geschreven door drs. Alja Hoeksema, wordt de vraag gesteld of de ICNIRP (International Commission on Non Ionising Radiation Protection) richtlijnen wel voldoen aan de vereisten voor adequate stralingsbescherming. (1)

De conclusie die aan het eind van dit helder geschreven artikel getrokken wordt, is dat het uitdragen van de ICNIRP limieten zoals de Nederlandse overheid doet, onvoldoende invulling is van stralingsbescherming.

Dit heeft tot gevolg dat de Nederlandse bevolking niet voldoende beschermd wordt tegen deze vorm van NIS (Niet- Ioniserende Straling), dat het recht van de zwakste niet voldoende beschermd wordt en dat er dus mensenlevens op het spel kunnen staan.

Dit is vanuit de visie van adequate stralingsbescherming moreel onacceptabel.

Voor het volledige artikel zie deze link.

(1) Dit artikel is een bewerking van een lezing die mw. Hoeksema in 2021 gehouden heeft voor de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS).

Bron: Nieuwsbrief van A. Firstenberg, 6 okt. 2022

De Task Force voor Mobiele Telefoons ("Cellular Phone Task Force) stuurt een afgevaardigde naar de COP27 van de Verenigde Naties in Egypte.

Van 6-18 november 2022 vindt de 27e jaarlijkse VN-conferentie over klimaatverandering, officieel bekend als de 'Conference of the Parties', of COP, plaats in Sharm El-Sheikh, Egypte. Er worden meer dan 40.000 mensen van over de hele wereld verwacht. De Cellular Phone Task Force stuurt Kathleen Burke, een inwoner van New Mexico, naar COP27 om het onderzoek te promoten van de wetenschapper en auteur Arthur Firstenberg, wiens werk zich richt op de voortdurende vernietiging van het leven op aarde door microgolfstraling.

Lees hier de originele aankondiging (in het Engels).

Een link naar de website van de Cellular Phone Task Force vindt u hier.

 

Bron: StralingsBewust.info, 29 aug. 2022

Naast de gezondheidsrisico’s van straling is er ook een andere belangrijke keerzijde van de snel oprukkende digitalisering. Op steeds meer plekken om ons heen worden ongemerkt enorme hoeveelheden data verzameld via slimme infrastructuur.

Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Onze samenleving begint steeds meer te bewegen richting een controlesamenleving, waarin vrijheden steeds verder worden ingeperkt. Het vertrouwen in de landelijke overheid is historisch laag, maar op lokaal niveau kun je nog zeker wel wat bereiken.

Motie unaniem aangenomen Wageningen
Zo heeft de samenwerking tussen burgers en gemeenteraadsleden in Wageningen op 30 mei jl. bijvoorbeeld geleid tot een unaniem aangenomen motie over slimme lantaarnpalen. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om voorlopig af te zien van toezeggingen aan bedrijven die slimme infrastructuur willen installeren.

Daarnaast wordt gevraagd om een visie op het plaatsen en gebruiken van slimme infrastructuur en het verzamelen en gebruiken van data waarbij vooraf voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de bevolking. En een oproep om duidelijk beleid te maken over de veiligheid en het eigenaarschap van data en hierover te communiceren met en naar inwoners. Een mooi resultaat!

Stel ook vragen bij jouw gemeente
Eerder zagen we bijvoorbeeld ook al dat er mooie resultaten zijn bereikt rondom de gezondheidsrisico’s van straling in bijvoorbeeld de gemeenten Zeist en Bergen. Dus verzamel zelf ook wat buurtgenoten en breng het onderwerp ook bij jouw gemeente onder de aandacht. In plaats van de strijd aangaan, bereik je vaak meer door vragen te stellen en de samenwerking op te zoeken. Gemeenteraadsleden zijn ook gewoon medemensen, die vaak niet weten hoe e.e.a. precies in elkaar zit en wat er op de achtergrond speelt.

Je kunt hen bijvoorbeeld vragen naar wat de plannen zijn van de gemeente rondom 5G en de slimme infrastructuur, of er al data worden verzameld, wat daarmee gebeurt, wie de eigenaar is van die data, hoe de opt-out is geregeld voor inwoners, hoe de communicatie met en inspraak van burgers verloopt, wat er is geregeld voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling, etc. Dus verzamel je moed en neem ook contact op met jouw gemeenteraad om deze belangrijke kwesties te bespreken.

Lees hier het hele verhaal.

Bron: Trouw, 6 juni 2022

In dit artikel in Trouw wordt bericht over angst voor gezondheiddsschade door de voorgenomen plaatsing van een radar door het Ministerie van Defensie. De aldaar geplaatste neerslagradar van het KNMI zorgt nu al voor een grote hoeveelheid elektromagnetische straling in het dorp.

Lees hier het hele artikel.

Bron: stichtingehs.nl, 17 maart 2022

Straling van draadloze communicatie is noch veilig noch gezond.
Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat straling al ver beneden de norm schade veroorzaakt op alle leven. Met 5G zal dit sterk verergeren.
Verder zal het energieverbruik enorm toenemen, raken zeldzame mineralen uitgeput en zal er een ernstige aantasting van onze privacy plaatsvinden.

Ons doel is om verbonden te blijven MAAR BESCHERMD
We vragen de EU om regelgeving die onze gezondheid, onze natuur, het milieu en onze privacy beschermt.

Ga hier naar de website om uw stem uit te brengen op dit Burgerinitiatief.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.