Op Hemelvaartsdag 2023 is het gewaardeerde lid van de werkgroep Stralingbewust Goeree-Overflakkee, Jan Mastenbroek, overleden. Zijn begrafenis heeft op 23 mei 2023 plaatsgevonden. Wij zullen hem missen.

Op de overlijdenskaart was het laatste couplet van het lied 'The Rose' van Bette Midler, opgenomen:

When the night has been too lonely
And the road has been too long
And you think that love is only
For the lucky and the strong
Just remember in the winter
Far beneath the bitter snows
Lies the seed that with the sun's love
In the spring becomes the rose

Bron: website stralingsbewust.info

20 mei 2023Smart City Conferentie: Burgerinitiatieven.

De conferentie zal in het teken staan van verbreding en verdieping van je kennis rondom Smart Cities en de maatschappelijke implicatie voor inwoners. Er worden aanknopingspunten gegeven hoe in gesprek te komen met je gemeente over dit onderwerp. Iedereen is welkom. Locatie: Zeist. Bekijk HIER het programma.

Bron: Stichting Stralingsbewust Zeist, 5 mei 2023

"Wij nodigen u uit op onze Informatieavond dinsdag 23 mei 2023.

Heeft elektromagnetische straling invloed op de natuur? Is straling een van de factoren waarom bomen ziek worden, vele bijenvolken de afgelopen winter niet hebben overleefd, de biodiversiteit achteruitgaat en er zo weinig insectenleven nog in Nederland is?

De spreker op deze avond is Sylvia Slegers, die zich in dit thema heeft verdiept en er artikelen over schrijft. Aansluitend aan de lezing is er de gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Sylvia Slegers heeft haar artikelen over de invloed en risico’s van elektromagnetische straling in twee boekjes gebundeld, die deze avond te verkrijgen zijn voor € 10,00 per stuk (contant svp) bij de boekentafel.

Waar: Torenlaantheater, Torenlaan 38, Zeist

Tijd: van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u welkom. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd."

Zie hier de originele uitnodiging, zoals te zien op de website van deze stichting.

Website Stichting Stralingsbewust Zeist

1 mei 2023 - de nieuwsbrief van de Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico, april 2023.

"Beste belangstellende,

Met bijgevoegde nieuwsbrief hopen wij u weer de nodige informatie te geven over de stralingsproblematiek en wat er zoal bij komt kijken. In onze nieuwsbrief doen wij steeds een oproep aan geÏnteresseerden in onze activiteiten om donateur te worden. Als u er prijs op stelt dat wij onze activiteiten kunnen blijven voortzetten, vragen wij u vriendelijk om een donateurschap te overwegen. U maakt het ons daarmee mogelijk om o.a. een nieuwe website te realiseren en te onderhouden.

Met onze nieuwsbrief sturen wij een flyer mee. Hiermee willen we extra aandacht vragen voor de kosten voor afscherming tegen elektromagnetische velden.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen u binnenkort als donateur te mogen noteren.

Vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico"

Lees hier de gehele nieuwsbrief

Lees hier de flyer

Datum: 14 april 2023
Bron: De Andere Krant (deanderekrant.nl), Sylvia Slegers
 
QUOTE Nederlandse imkers worden dit jaar geconfronteerd met een ongekend hoog sterftepercentage onder hun bijenvolken. Deskundigen tasten in het duister over mogelijke oorzaken van deze plotselinge toename. Enkele imkers pleiten voor meer onderzoek naar de effecten van straling op bijen, maar daar is weinig animo voor.
Sonne Copijn, imker en bestuurder van de Bee Foundation, verloor onlangs twaalf van haar dertien bijenvolken. “Ik heb in de afgelopen tien jaar nooit zoveel sterfte gehad”, vertelt ze op 25 maart aan actualiteitenprogramma EenVandaag. Ze blijkt niet de enige bijenhouder met grote verliezen te zijn. Imker Marjan Kemperman heeft ook veel last van bijensterfte, vertelt de Scherpenzeelse aan De Andere Krant. “In 2023 is 30 tot 40 procent van mijn volken niet door de winter gekomen, ondanks een goede inwintering.” Copijn startte een enquête onder alle Nederlandse imkers om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de uitzonderlijk hoge sterfte onder honingbijen.
 
Naast virussen, ziektes en de invloed van klimaatverandering is ook de uitrol van 5G een van de mogelijke antwoordopties in de vragenlijst. “Daarmee word je al snel tot de wappies gerekend”, vertelt Copijn in een interview met Trouw. “Maar als je kijkt naar wat er anders is dan voorheen, wil je die straling toch ook kunnen uitsluiten. Bijen zijn erg gevoelig.” Kemperman sluit zich hierbij aan: “Er wordt veel te weinig echt onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van straling op bijen. In Italië zijn in augustus 2020 in twee dagen tijd 130 volken gestorven, een totaal van 4 miljoen bijen. Straling als mogelijke oorzaak wordt nergens genoemd. Toch is deze ramp precies gebeurd in een vanaf 2018 door de EU goedgekeurd gebied onder het Gardameer, om testen uit te voeren met nieuwe 5G-technieken.” Kemperman heeft geen idee of dit daadwerkelijk de oorzaak is geweest. “Maar het zou toch in ieder geval in de overwegingen en onderzoeken meegenomen moeten worden?” UNQUOTE
 
 

Nieuwsbrief van Arthur Firstenberg, 12 april 2023

100 Consequences of Owning a Cell Phone

Deze keer bestaat de nieuwsbrief uit een opsomming van 100 (mogelijke) gevolgen van het hebben van een mobiele telefoon.

Lees hier de oorspronkelijke tekst.

Bron: Omroep Zeeland, 27 maart 2023

Zomaar een nieuwsbericht. Zou het ook (mede) een gevolg van electromagnetische straling kunnen zijn? Zonder onderzoek zullen we het niet te weten komen.

Lees en bekijk hier het bericht.

U kunt tot en met 28 februari 2023 uw stem laten horen om het volgende te bereiken:

Het burgerinitiatief doet aan de EU het verzoek om een moratorium op 5G in te stellen en om wetten die onze gezondheid, het milieu en onze rechten beter gaan beschermen:

• nieuwe wetgeving ter bescherming van alle leven (mensen, flora en fauna) tegen radiofrequente straling;

• betere wetgeving ter bescherming van het milieu tegen de invloed van 5G en de digitalisering;

• effectievere gegevensbescherming om onze privacy, security en vrijheid veilig te stellen.

Geef uw ondersteuning aan dit initiatief. Haast is geboden.

Hier kunt u de petitie ondertekenen.

Ontvangen 24 jan. 2023, e-mail van Wilma de Jong

" .... Op 28 december 2022 sprak de Raad van State zijn vonnis uit naar aanleiding van de hoger beroepsprocedure die de gemeente en KPN hadden aangespannen met betrekking tot de plaatsing van een zendmast op zo’n 630 meter van mijn woning in Haarlo. Dit nadat ik bij de bestuursrechter in Arnhem op 18 december 2020 in het gelijk werd gesteld en daarbij, ook bij een veldsterkte kleiner dan 1 Volt per meter (V/m), als belanghebbende werd erkend. Gezondheidsgevolgen ‘van enige betekenis’ konden volgens de bestuursrechter in Arnhem bij blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden zoals gebruikt bij draadloze technologie, ook onder deze veldsterkte niet worden uitgesloten.

Tegenstrijdigheid in vonnis Raad van State

In het vonnis van 28 december 2022 bekrachtigt de Raad van State het vonnis van de bestuursrechter door te bevestigen dat ook bij een veldsterkte < 1 V/m gezondheidsgevolgen ‘van enige betekenis’ niet kunnen worden uitgesloten. Echter, terwijl de Raad van State deze mogelijke gevolgen ‘van enige betekenis’ en daarmee mijn belang erkent, staat hij tevens toe dat de grenswaarden conform de ICNIRP-blootstellingslimieten mogen oplopen tot maar liefst maximaal 122 V/m. Wat klopt hier niet aan?

Zendmast mag gebouwd

Terwijl deze tegenstrijdigheid ons openlijk aanstaart, mag de zendmast er van de Raad van State gewoon komen, met de zekerheid dat de veldsterktes bij een verdere uitrol van 5G de 1 V/m ruimschoots zullen overschrijden. Welke lichtpuntjes zitten er in dit tegenstrijdige vonnis?

Fouten, lichtpuntjes en verdere stappen

Vind op de website van stralingsbewust.info mijn uitgebreide verslag over hoe ik tegen mijn rechtsgang en dit vonnis aankijk. Wat is er misgegaan tijdens de procedure? En welke nieuwe mogelijkheden biedt het vonnis aan anderen die via een gerechtelijke procedure willen vechten voor gezondheidsbescherming bij stralingsrisico’s? Want die nieuwe mogelijkheden zijn er zeker ook. Mijn vijfjarige strijd is niet voor niets geweest.

Volg de link: https://stralingsbewust.info/2023/01/19/raad-van-state-negeert-gezondheidsargumenten-5g/

En/of koop De Andere Krant van zaterdag 28 januari a.s. met daarin een uitgebreid interview met mij over deze zaak.

Ik dank iedereen die mij op welke wijze dan ook in deze procedure heeft gesteund. Zoals je kunt lezen, ben ik nog niet uitgeprocedeerd. Uiteindelijk zal waarheid het winnen van onwetendheid en corruptie.

Hartelijke groet,
Wilma de Jong .... "

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.