Bron: StralingsBewust.info, 29 aug. 2022

Naast de gezondheidsrisico’s van straling is er ook een andere belangrijke keerzijde van de snel oprukkende digitalisering. Op steeds meer plekken om ons heen worden ongemerkt enorme hoeveelheden data verzameld via slimme infrastructuur.

Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Onze samenleving begint steeds meer te bewegen richting een controlesamenleving, waarin vrijheden steeds verder worden ingeperkt. Het vertrouwen in de landelijke overheid is historisch laag, maar op lokaal niveau kun je nog zeker wel wat bereiken.

Motie unaniem aangenomen Wageningen
Zo heeft de samenwerking tussen burgers en gemeenteraadsleden in Wageningen op 30 mei jl. bijvoorbeeld geleid tot een unaniem aangenomen motie over slimme lantaarnpalen. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om voorlopig af te zien van toezeggingen aan bedrijven die slimme infrastructuur willen installeren.

Daarnaast wordt gevraagd om een visie op het plaatsen en gebruiken van slimme infrastructuur en het verzamelen en gebruiken van data waarbij vooraf voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de bevolking. En een oproep om duidelijk beleid te maken over de veiligheid en het eigenaarschap van data en hierover te communiceren met en naar inwoners. Een mooi resultaat!

Stel ook vragen bij jouw gemeente
Eerder zagen we bijvoorbeeld ook al dat er mooie resultaten zijn bereikt rondom de gezondheidsrisico’s van straling in bijvoorbeeld de gemeenten Zeist en Bergen. Dus verzamel zelf ook wat buurtgenoten en breng het onderwerp ook bij jouw gemeente onder de aandacht. In plaats van de strijd aangaan, bereik je vaak meer door vragen te stellen en de samenwerking op te zoeken. Gemeenteraadsleden zijn ook gewoon medemensen, die vaak niet weten hoe e.e.a. precies in elkaar zit en wat er op de achtergrond speelt.

Je kunt hen bijvoorbeeld vragen naar wat de plannen zijn van de gemeente rondom 5G en de slimme infrastructuur, of er al data worden verzameld, wat daarmee gebeurt, wie de eigenaar is van die data, hoe de opt-out is geregeld voor inwoners, hoe de communicatie met en inspraak van burgers verloopt, wat er is geregeld voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling, etc. Dus verzamel je moed en neem ook contact op met jouw gemeenteraad om deze belangrijke kwesties te bespreken.

Lees hier het hele verhaal.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.