Publicatiedatum 23 juli 2021

Bron: www.inspilab.nl

Als het Amazonegebied de longen zijn van de aarde, dan zijn de gebieden die samen de Veluwe vormen, de longen van Nederland. Boseigenaren, andere burgers en verschillende wetenschappers maken zich nu ernstig zorgen over de effecten van de steeds maar toenemende kunstmatige straling van zendmasten op het ecosysteem.

Eigenlijk zou dit onderzoeksproject Veldmeting EMF Veluwe moeten heten, omdat we niet alleen onderzoek gaan doen naar (de effecten van) de elektromagnetische velden van 5G, maar van alle G’s die op de Veluwe geïnstalleerd zijn. Het onderzoek dankt zijn naam aan de directe aanleiding: de installatie van 5G, die onlangs begonnen is. De onderzoekers zijn niet tegen of voor 5G, maar wel voor het voorzorgsprincipe, namelijk dat er een onafhankelijk onderzoek nodig is naar de effecten van de elektromagnetische velden van 5G en van eerdere generaties mobiele telefonie op mens en natuur.

Daarom willen we onderzoek gaan doen naar de effecten van 2G, 3G, 4G en 5G op mensen, dieren en planten enkele specifieke locaties op de Veluwe, aan de hand van uit te voeren metingen en zo mogelijk historische data. Dit onderzoek is uniek en, voor zover wij weten, nooit eerder in deze vorm gedaan. Hierdoor zullen we beter dan voorheen weten wat het ‘stralingslandschap’ is en hoe dit gaat veranderen, evenals de mogelijke veranderingen in natuur en volksgezondheid. Dit project is deels gebaseerd op een studie naar de effecten van de elektromagnetische velden van telecommunicatie zendmasten op Mount Nardi in het Nightcap National Park World Heritage Area in Australië waar men meteen na de plaatsingen van telecomantennes een uittocht heeft waargenomen van vele soorten vogels, insecten en amfibieën. Ook omdat uit andere onderzoeken duidelijk is dat levende organismen niet alleen uit moleculen bestaan maar zelf ook elektromagnetische wezens zijn, vinden wij het onderzoeksproject Veldmeting 5G belangrijk.

Lees hier de hele tekst.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.