Persbericht 15 juni 2021:- STOP5GNL
Uitspraak in Hoger Beroep

Op dinsdag 15 juni 2021 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in het Hoger Beroep van Stichting Stop5GNL tegen de Staat. Stop5GNL ervaart het arrest als ‘zwaar teleurstellend’.

Vorderingen wel/niet ontvankelijk

Terwijl in Kort Geding (ro 4.8) werd geoordeeld, dat Stop5GNL ontvankelijk is in haar vorderingen, is de stichting in Hoger Beroep daarin niet-ontvankelijk verklaard. Omdat, volgens het Hof, Stop5G via de bestuursrechter op had kunnen komen (en nog op kan komen) tegen de besluiten van de Staat inzake de uitrol van 5G. Dus is er geen plaats voor een oordeel van de civiele rechter. Stop5GNL zou de zaak voor de Bestuursrechter (hebben) moeten brengen.

Volksgezondheid wederom in de kou.

Het Hof oordeelt, dat de Staat voldoende rekening houdt met de gevolgen voor de volksgezondheid. De argumenten van Stop5GNL die het tegendeel aantonen, lijken niet in overweging genomen te zijn. Opvallend daarbij is, dat het Hof het thema volksgezondheid voornamelijk beoordeeld heeft op basis van formele gronden. Empathie en mededogen met en zorg voor mensen die moeten zien te leven met straling gerelateerde klachten lijken in het arrest niet meegewogen te zijn.

Terwijl alleen al de paragraaftitels van de samenvatting voldoende reden geven tot (voor)zorg, kent het Hof in zijn arrest bijzonder weinig gewicht toe aan het adviesrapport “5G en Gezondheid” (Gezondheidsraad – september 2020). Daarentegen hecht het Hof opvallend veel waarde aan ICNIRP: de organisatie die slechts een beperkt deel van mogelijke gevolgen voor de gezondheid belicht: opwarming van weefsel.

Belangenverstrengeling buiten beeld

Hoewel Stop5GNL op uitgebreide wijze belicht heeft hoezeer er binnen de adviesorganen van de overheid (waaronder ICNIRP) sprake is van belangenverstrengeling, is daar in deze uitspraak van het Hof geen woord over terug te lezen.

Selectieve beschouwing van wetenschappelijke onderzoeken

In zijn arrest lijkt het Hof ook geen oog te hebben voor de al jaren bestaande wetenschappelijke verdeeldheid over gevolgen van straling. Die verdeeldheid noopt juist tot hantering van het voorzorgsprincipe. Onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken lijken terzijde te zijn geschoven.

Lees het persbericht op de website Stop5Gnl.nl

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.