Bron: website www.stop5gnl.nl

De schriftelijke Kamervragen die SGP-Kamerlid Chris Stoffer op 26 januari jl. stelde over het wetenschappelijke essay “Elektromagnetische velden, 5G en gezondheid, hoe zit het met het voorzorgsprincipe” zijn op 8 april jl. beantwoord door Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). De strekking van het antwoord laat zich raden: er zijn geen risico’s voor de gezondheid, er wordt een strenge blootstellingslimiet gehanteerd en alleen het thermische effect (opwarming) is wetenschappelijk bewezen, maar dat effect treedt onder de limiet niet op. M.a.w.: het is veilig.

Prof. dr. ir. Hans Kromhout (voorzitter van de Commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad) vindt dat te kort door de bocht: “als het om biologische processen gaat, zie je toch wel wat signalen. (…) als je de hele populatie gaat blootstellen, moet je toch wel redelijk zeker zijn van je zaak.”

In haar antwoord refereert Mona Keijzer tevens aan de uitspraak in Kort Geding van Stichting Stop5GNL (mei 2020): “De rechtbank concludeerde bovendien dat de gehanteerde strenge blootstellingslimieten en het toezicht daarop in orde zijn en dat de Staat het zogenoemde voorzorgsbeginsel naleeft.”

Dat een Nederlandse bestuursrechter in december 2020 heeft geoordeeld dat er, gezien de huidige wetenschappelijke inzichten, ook onder een limiet van 1 V/m sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s (ter vergelijking: in Nederland geldt een blootstellingslimiet van 61 V/m) houdt de staatssecretaris wijselijk stil.

Lees hier de vragen en de antwoorden.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.