21 april 2021, Bron: website www.stop5gnl.nl

Op dinsdag 15 juni a.s. is het Gerechtshof voornemens schriftelijk uitspraak –“arrest”- te doen inzake het Hoger Beroep dat Stichting Stop5GNL tegen de Staat heeft aangetekend.

5G: Gezondheid boven geldelijk gewin

Een van de speerpunten in het pleidooi van Stop5GNL is dat gezondheidseffecten zwaarder dienen te wegen dan economische. Stop5GNL vindt het laakbaar dat de overheid nalaat het EU-voorzorgsprincipe te hanteren.

Ook het adviesrapport ‘5G en Gezondheid’ van de Gezondheidsraad bevat, vanwege mogelijke gezondheidsrisico’s (kans op tumoren, neurodegeneratie van hersenweefsel, mannelijke onvruchtbaarheid, zwangerschapsproblemen en geboorteafwijkingen), bij blootstelling onder de nieuwste ICNIRP-normen, een expliciete oproep tot voorzorg.

Het rapport is inmiddels tot drie keer toe geagendeerd ter bespreking door de parlementaire commissie. Tot op heden is er door de verantwoordelijke bewindspersonen echter met geen woord over gerept.

Lees hier het hele artikel.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.