Afdrukken

Datum 23 feb. 2021 Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

AH 1813 2021Z01414

Mededeling van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)ΒΈ mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 23 februari 2021)

Hierbij deel ik u mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat de schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) over de uitrol van 5G (ingezonden 26 januari 2021, kenmerk 2021Z01414) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord wegens voor de beantwoording benodigde afstemming.

We streven ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Link naar het Kamerstuk (Tweede Kamer der Staten-Generaal)