Ontvangen 24 jan. 2023, e-mail van Wilma de Jong

" .... Op 28 december 2022 sprak de Raad van State zijn vonnis uit naar aanleiding van de hoger beroepsprocedure die de gemeente en KPN hadden aangespannen met betrekking tot de plaatsing van een zendmast op zo’n 630 meter van mijn woning in Haarlo. Dit nadat ik bij de bestuursrechter in Arnhem op 18 december 2020 in het gelijk werd gesteld en daarbij, ook bij een veldsterkte kleiner dan 1 Volt per meter (V/m), als belanghebbende werd erkend. Gezondheidsgevolgen ‘van enige betekenis’ konden volgens de bestuursrechter in Arnhem bij blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden zoals gebruikt bij draadloze technologie, ook onder deze veldsterkte niet worden uitgesloten.

Tegenstrijdigheid in vonnis Raad van State

In het vonnis van 28 december 2022 bekrachtigt de Raad van State het vonnis van de bestuursrechter door te bevestigen dat ook bij een veldsterkte < 1 V/m gezondheidsgevolgen ‘van enige betekenis’ niet kunnen worden uitgesloten. Echter, terwijl de Raad van State deze mogelijke gevolgen ‘van enige betekenis’ en daarmee mijn belang erkent, staat hij tevens toe dat de grenswaarden conform de ICNIRP-blootstellingslimieten mogen oplopen tot maar liefst maximaal 122 V/m. Wat klopt hier niet aan?

Zendmast mag gebouwd

Terwijl deze tegenstrijdigheid ons openlijk aanstaart, mag de zendmast er van de Raad van State gewoon komen, met de zekerheid dat de veldsterktes bij een verdere uitrol van 5G de 1 V/m ruimschoots zullen overschrijden. Welke lichtpuntjes zitten er in dit tegenstrijdige vonnis?

Fouten, lichtpuntjes en verdere stappen

Vind op de website van stralingsbewust.info mijn uitgebreide verslag over hoe ik tegen mijn rechtsgang en dit vonnis aankijk. Wat is er misgegaan tijdens de procedure? En welke nieuwe mogelijkheden biedt het vonnis aan anderen die via een gerechtelijke procedure willen vechten voor gezondheidsbescherming bij stralingsrisico’s? Want die nieuwe mogelijkheden zijn er zeker ook. Mijn vijfjarige strijd is niet voor niets geweest.

Volg de link: https://stralingsbewust.info/2023/01/19/raad-van-state-negeert-gezondheidsargumenten-5g/

En/of koop De Andere Krant van zaterdag 28 januari a.s. met daarin een uitgebreid interview met mij over deze zaak.

Ik dank iedereen die mij op welke wijze dan ook in deze procedure heeft gesteund. Zoals je kunt lezen, ben ik nog niet uitgeprocedeerd. Uiteindelijk zal waarheid het winnen van onwetendheid en corruptie.

Hartelijke groet,
Wilma de Jong .... "

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.