Bron: StralingsBewust.info, 29 aug. 2022

Naast de gezondheidsrisico’s van straling is er ook een andere belangrijke keerzijde van de snel oprukkende digitalisering. Op steeds meer plekken om ons heen worden ongemerkt enorme hoeveelheden data verzameld via slimme infrastructuur.

Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Onze samenleving begint steeds meer te bewegen richting een controlesamenleving, waarin vrijheden steeds verder worden ingeperkt. Het vertrouwen in de landelijke overheid is historisch laag, maar op lokaal niveau kun je nog zeker wel wat bereiken.

Motie unaniem aangenomen Wageningen
Zo heeft de samenwerking tussen burgers en gemeenteraadsleden in Wageningen op 30 mei jl. bijvoorbeeld geleid tot een unaniem aangenomen motie over slimme lantaarnpalen. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om voorlopig af te zien van toezeggingen aan bedrijven die slimme infrastructuur willen installeren.

Daarnaast wordt gevraagd om een visie op het plaatsen en gebruiken van slimme infrastructuur en het verzamelen en gebruiken van data waarbij vooraf voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de bevolking. En een oproep om duidelijk beleid te maken over de veiligheid en het eigenaarschap van data en hierover te communiceren met en naar inwoners. Een mooi resultaat!

Stel ook vragen bij jouw gemeente
Eerder zagen we bijvoorbeeld ook al dat er mooie resultaten zijn bereikt rondom de gezondheidsrisico’s van straling in bijvoorbeeld de gemeenten Zeist en Bergen. Dus verzamel zelf ook wat buurtgenoten en breng het onderwerp ook bij jouw gemeente onder de aandacht. In plaats van de strijd aangaan, bereik je vaak meer door vragen te stellen en de samenwerking op te zoeken. Gemeenteraadsleden zijn ook gewoon medemensen, die vaak niet weten hoe e.e.a. precies in elkaar zit en wat er op de achtergrond speelt.

Je kunt hen bijvoorbeeld vragen naar wat de plannen zijn van de gemeente rondom 5G en de slimme infrastructuur, of er al data worden verzameld, wat daarmee gebeurt, wie de eigenaar is van die data, hoe de opt-out is geregeld voor inwoners, hoe de communicatie met en inspraak van burgers verloopt, wat er is geregeld voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling, etc. Dus verzamel je moed en neem ook contact op met jouw gemeenteraad om deze belangrijke kwesties te bespreken.

Lees hier het hele verhaal.

Bron: Trouw, 6 juni 2022

In dit artikel in Trouw wordt bericht over angst voor gezondheiddsschade door de voorgenomen plaatsing van een radar door het Ministerie van Defensie. De aldaar geplaatste neerslagradar van het KNMI zorgt nu al voor een grote hoeveelheid elektromagnetische straling in het dorp.

Lees hier het hele artikel.

Bron: stichtingehs.nl, 17 maart 2022

Straling van draadloze communicatie is noch veilig noch gezond.
Honderden wetenschappelijke studies tonen aan dat straling al ver beneden de norm schade veroorzaakt op alle leven. Met 5G zal dit sterk verergeren.
Verder zal het energieverbruik enorm toenemen, raken zeldzame mineralen uitgeput en zal er een ernstige aantasting van onze privacy plaatsvinden.

Ons doel is om verbonden te blijven MAAR BESCHERMD
We vragen de EU om regelgeving die onze gezondheid, onze natuur, het milieu en onze privacy beschermt.

Ga hier naar de website om uw stem uit te brengen op dit Burgerinitiatief.

Bron: Interessante Tijden, 31 jan. 2022

Big Brother Bankjes in Amsterdams ‘smart’ straatmeubilair. Dit artikel is 'ter lering ende vermaeck'. Het bevat diverse redenen om niet naar een stad te verhuizen.

Bron: Environmental Health Trust (ehtrust.org), datum: 17 sept. 2021

"U.S. safety limits for wireless radiation have not been reviewed for over 25 years. In August, a landmark federal court ruled that the FCC did not adequately review all the evidence when the FCC refused to update its 1996 wireless radiation exposure limits. The court ruling states the FCC did not respond to research indicating numerous harmful effects from long term exposures, especially for children. Furthermore the FCC was found to have “completely failed” to respond to science showing harm to the environment — our trees, birds and pollinators.

Leading U.S scientists have written to President Biden and U.S. Congress calling on them to take immediate action to ensure science-based protections for the public and the environment."

Lees hier het hele artikel,

 

Bron: Newsletter Arthur Firstenberg, datum 26 jan. 2022
 
In 1996, when almost no one owned a cell phone, and WiFi had not yet been invented, organizations formed to oppose wireless technology in order to protect our world from an unprecedented assault. The telecommunications industry planned to put a cell phone in the hands of every man, woman and child so they could communicate instantaneously from any point on Earth to any other point on Earth. In order to accomplish this, and for the first time in the history of the planet, every square inch of the Earth was going to be bathed in microwave radiation at all times. Also every human being -- all seven billion of us -- were going to become sources of such radiation. This was also unprecedented. Human beings, like all other creatures, were part of nature, not its enemy. But for the first time in the history of the Earth, every member of one of its species was going to be emitting radiation wherever they went.
 
Today, in 2021, when almost everyone owns a cell phone, WiFi, and an average of 23 other wireless devices, both the organizations and their goals have changed. Health and nature have already been destroyed, and the fight is no longer against wireless technology but, often, against each other. The purpose of this article is to review this history in order to remind people of the purpose of our movement and to unify and redirect global action once again to where it needs to be: against all of wireless technology in order to stop the radiation and recover our health and environment before it is too late. I will focus this article on the opposition in the United States because I am most familiar with it, but similar dynamics have been operating in other countries.
 
Bron: stop5gnl.nl (homepage, 19 jan. 2022)
De Nederlandse staat heeft in 2020 de eerste fase van het 5G-netwerk uitgerold. Daarbij is GEEN rekening gehouden met de risico's voor mensen, dieren en het milieu. De volgende stap in de uitrol van 5G staat gepland voor eind 2022. Help ons de verdere uitrol van 5G te stoppen!
 
De gang van zaken tijdens onze rechtszaak tegen de staat (2020/2021), heeft meer dan duidelijk gemaakt dat de staat geen enkele bereidheid heeft om de roep van een toenemend aantal wetenschappers en artsen en de zorgen van vele (steeds meer) Nederlanders omtrent de uitrol van 5G serieus te nemen.

Het is bijzonder urgent dat de verdere uitrol van 5G gestopt wordt. Het betekent namelijk een enorme toename van antennes (naar schatting 5 tot 10 keer meer) op 100 meter afstand van elkaar. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen dicht in de woonwijken en op huizen en gebouwen geplaatst gaan worden en veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch storende pulsaties en gevaarlijkere signaalkarakteristieken.

=> In Apeldoorn (de pionier ‘smart city’ van Nederland) hangen al sinds eind 2021 overal witte kastjes aan lantaarnpalen. <=

Wij vinden dit een kwalijke gang van zaken. Immers, één van de kerntaken van de overheid is het zorgdragen voor de gezondheid van burgers. Ook draagt de overheid de verantwoordelijkheid voor een gezonde leefomgeving. Deze verantwoordelijkheden rusten uiteraard niet uitsluitend bij de landelijke overheid, ook lokale bestuurders zijn ermee behept. Daarom hebben wij besloten ons werkterrein uit te breiden naar gemeentelijk niveau.

Wij richten ons daarbij o.a. op het volgende:

– het aanschrijven en informeren van lokale bestuurders (raadsleden, wethouders)
– het informeren en adviseren van burgers over straling en 5G,
– het assisteren van burgers in het contact met de gemeente (correspondentie, spreekrecht voor burgers, wob-verzoek (wet openbaarheid van bestuur), etc.)
– het ondersteunen van burgers bij gerechtelijke procedures (bijvoorbeeld tegen de plaatsing van een zendmast).

Lees verder op de homepage van stop5gnl.nl.

Bron: A. Firstenberg, website cellphonetaskforce.org, 12 jan. 2022
 
In 2018, on land and in space, preparations to deploy millions of antennas were very publicly being made and advertised, for “5G,” “Smart Cities,” and the “Internet of Things.” At the same time, and without any publicity, governments, research laboratories, and commercial and military interests were collaborating on plans to create “Smart Oceans” and the “Internet of Underwater Things” (IoUT). They did not consult the fishes, whales, dolphins, octopuses, and other inhabitants of those depths.

In the United States, the National Science Foundation funded what it called the SEANet Project. The goal was to enable broadband wireless communication from any point on or in the oceans to anywhere else on the planet or in space. The Internet of Underwater Things is being designed to enable all the same communication capabilities that are being provided on land, including “real-time video streaming from underwater.”
[ . . . . . . . . . . . . . . . . ]
The infrastructure that is beginning to be deployed, throughout the oceans, includes:
 •  sensors and antennas (“nodes”) on the ocean floor
 •  nodes at different depths
 •  surface nodes
 •  relay antennas at different depths to transmit data vertically from the ocean floor to the ocean surface, and horizontally between nodes
 •  Autonomous Underwater Vehicles (AUVs)
 •  Autonomous Surface Vehicles (ASVs)
 •  underwater robots
 •  wireless surface buoys
 •  smart boats and ships
 •  smart submarines
 •  smart shores

Communication being more difficult to accomplish underwater than through the air, and more subject to interference, several different types of communication media are being used in the oceans to send data at different speeds and over different distances. Acoustic waves, radio waves, lasers, LED light, and magnetic induction are all being used to flood the oceans with data. An underwater GPS system is being developed. Most of these media work only for short- to medium-range communication. Long-range communication relies on acoustic waves, and is similar to the technology used in ocean sonar.​

These technologies are already being marketed commercially and installed in the world’s oceans today. At the 2022 Oceanology International conference, which will be held in London from March 15 to 17, dozens of these companies will be exhibiting their products.

Lees hier het hele artikel.

Bron: A. Firstenberg, website cellphonetaskforce.org, 5 jan. 2022
 
441,449 Low Earth Orbit Satellites
Operating, Approved and Proposed
 

While the attention of a terrified world has been riveted on a virus, and while concern about radiation has been focused on 5G on the ground, the assault on the heavens has reached astronomical proportions. During the past two years, the number of satellites circling the earth has increased from 2,000 to 4,800, and a flood of new projects has brought the number of operating, approved, and proposed satellites to at least 441,449. And that number only includes low-earth-orbit (LEO) satellites that will reside in the ionosphere.
 

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.