Nijkerk, 14.09.2020
Betreft: Uitnodiging lezing en lotgenotencontact op zaterdag 3 oktober 2020

Beste leden en donateurs,
Graag nodigen wij u uit voor een interessante lezing op zaterdag 3 oktober a.s. door dr. Leendert Vriens “Licht, Straling, Elektromagnetische Velden & Gezondheid”.
Dr. Vriens is natuurkundige, voormalig Philips Research Fellow en webmaster van www.stopumts.nl.
Aansluitend is er tijd voor lotgenotencontact.

We zijn dit keer te gast in Sommelsdijk bij:
Fam. van der Velde, Nieuwlandsedijk 3, 3245 LB te Sommelsdijk (Gem. Goeree-Overflakkee)
Parkeren: gratis op eigen terrein.

Het programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 10.30 uur verwelkomen wij u met koffie en thee
11.00 – 12.30 uur Lezing Leendert Vriens
12.30 – 13.30 uur Lunch met biologische- en streekproducten
13.30 – 14.30 uur Vragenronde n.a.v. de lezing
14.30 – 16.00 uur Gelegenheid voor kennismaking en uitwisseling van ervaringen e.d.

N.B. Belangstellenden zijn ook welkom.

De volledige uitnodiging kunt u hier lezen.

Bron: Dagblad van het Noorden 25 aug. 2020

Mogelijk komt er in Westerveld een experiment met ‘stralingsarm bouwen’. De gemeenteraad staat wel open voor zo’n proef, met woningen speciaal voor mensen die zeggen last te hebben van elektromagnetische straling.

De huizen blijven dan uit de buurt van zendmasten voor mobiele telefonie. Bij de realisatie is sprake van aangepaste bouwmethodes en –materialen, om straling zo veel mogelijk uit de buurt te houden. ,,Een mooie uitdaging, zo’n proef”, stelde Jan Puper (PvdA). CDA’er Adri van der Weyde zag het ook wel zitten, net als Jan Henk Bruursema (Gemeentebelangen).

De raad sprak erover naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Beleid antennes en zendmasten van Progressief Westerveld. Deze partij wil dat de gemeente, als het gaat om plaatsing van zendmasten, het roer drastisch omgooit.

Lees het hele artikel hier.

Marjolein van Pagee schreef een informatief artikel, waarin zij haar zorgen uit over de gevolgen van kunstmatig opgewekte ‘straling’ voor de natuur en ons leefmilieu. Aan de hand van het boek ‘Elektrisch Ecosysteem’ van Sander Funneman betoogt zij dat het onmogelijk is om vol te houden dat de schadelijkheid van straling niet bewezen is. Ook is het wetenschappelijk niet te verantwoorden om 5G-critici als een stel hersenloze complotdenkers te framen.

In plaats daarvan zouden we ons moeten verdiepen in de elektrische communicatie van bijen, bacteriën, vogels, waterdieren, bomen, planten, de planeten en de maan. Ook al staat het onderzoek naar natuurlijke ‘straling’ nog in de kinderschoenen, er zijn al heel wat studies beschikbaar die de puzzel kunnen helpen leggen.

Het artikel van Marjolein van Pagee werd onlangs in de zomer-editie van Milieu-Visie geplaatst (het Ledenbulletin van Vereniging Milieudefensie). Goed om te zien dat ook Milieudefensie aandacht besteed aan dit belangrijke onderwerp. Laten we hopen dat dit betekent dat ze zich nu ook actief willen gaan inzetten om natuur en milieu te beschermen tegen schadelijke effecten van kunstmatige straling. Het volledige artikel kunt u hier lezen.

EHS-blog nr. 57 – juli 2020 - Samenvatting

Vandaag, 28-7-2020 zijn de eerste zenders van de 5e-generatie mobiele telefonie in gebruik genomen door drie telecombedrijven. Die zenders werken op (vooral) 700 MHz. Het betreft een soort ‘instapmodel 5G’ zender, zonder de voorzieningen van de latere 3,5 GHz in 2022 en de 26 GHz zenders in 2027 of later. Sommige mensen krijgen mogelijk extra elektrostressklachten (EHS), zeker bij de 3,5 GHz ‘small cells’ die zeer talrijk worden. Nieuwe aspecten van 5G zijn verder het pulserende 50 Hz karakter van de straling en de chronische aanwezigheid. Bij de voorgenomen 26 GHz zenders komt daar nog bij het risico van opwarming van de huid en verstoring van fysiologische functies door non-thermische effecten. De huid is een groot, delicaat, dun en kwetsbaar orgaan. De recent ge-update blootstellingslimieten houden geen rekening met de speciale positie en functies van de huid. Wetenschappelijk onderzoek toont veel effecten van 5G straling op biologische materie, maar een koppeling tussen fysiologische effecten en gezondheidsproblemen kan nog steeds niet gelegd worden. Het is tijd om een ‘task force’ op te richten om speciaal de effecten van 5G straling op de huid – en indirect op het welzijn - in beeld te krijgen en de blootstellingslimieten daarop af te stemmen.

Lees hier meer.

Auteur van deze blog over EHS (Elektrohypersensitiviteit): Hugo Schooneveld

ref. Stichting EHS

Ondanks alle serieuze waarschuwingen is de regering op 29 juni 2020 gestart met de veiling van de 5G frequenties. Let’s Talk About Tech heeft een persbericht naar alle media gestuurd om hen te informeren over de recente ontwikkelingen, waaronder het verschijnen van een zeer kritisch rapport over de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

Lees het hele artikel hier.

Op uitnodiging van staatssecretaris Mona Keijzer vond op 10 juni bij het Ministerie van EZK in Den Haag een gesprek plaats met een afvaardiging van diverse Nederlandse stralingsbewuste organisaties, te weten Rob van der Boom, Jos Timmer en Carolien Schooneveld namens Stichting EHS, Alja Hoeksema en Rob Verboog namens CPLD Vereniging en Silvia Belgraver namens StralingsBewust.info.

Lees het hele artikel hier.

Stichting Stop5GNL gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter in kort geding. Het hoger beroep zal binnen vier weken moeten worden ingediend.

Lees het hele artikel hier.

Na drie spannende weken vond op 25 mei de uitspraak plaats van het kort geding dat de stichting Stop5GNL had aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G tegen te houden. Helaas besloot de rechter dat de Staat mag doorgaan met de veiling van frequenties voor 5G.

De zitting van het kort geding zelf vond al plaats op 4 mei. U kunt het verslag en de video van die zitting hier terug kijken/lezen. De video van de uitspraak van de rechter (14 minuten) kunt u hier bekijken.

Bron: https://stralingsbewust.info/2020/05/31/teleurstellende-uitspraak-kort-geding-frequentieveiling-5g-mag-doorgaan/ (Hier vindt u het volledige artikelzoals gepubliceerd op de website van StralingBewust.info).

Het kort geding van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat om de uitrol van 5G te stoppen vond plaats op 4 mei. De video en ons verslag van de zitting kun je hier lezen/bekijken. De uitspraak van het kort geding zal plaats vinden op maandag 25 mei om 11.00 uur. De uitspraak is te volgen via een livestream: klik hier om naar de livestream te gaan.

Bron: www.StralingsBewust.info

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.