PERSBERICHT 15 maart 2021 (bron website www.stop5g.nl)

Stop5GNL – Hoger Beroep in eindfase

Stichting Stop5GNL heeft het schriftelijk slotpleidooi in het hoger beroep tegen de Staat op 9 maart jl. ingediend. Het Gerechtshof zal na 23 maart een datum bepalen waarop uitspraak -“arrest”- gedaan zal worden.

Van een openbare zitting moest helaas, door omstandigheden, zoals strenge lockdown, worden afgezien. De advocaten van Stop5GNL schreven een schriftelijk slotpleidooi, dat, met alle andere ingebrachte stukken, het Hof ertoe moet bewegen de -grondig onderbouwde- gezondheidsbelangen zwaarder te laten wegen dan de economische. 

Het EU-voorzorgsprincipe dient gehanteerd, om de bevolking te beschermen. Onze overheid predikt veiligheid, omdat de blootstelling meestal ruim onder de limiet voor het “opwarm-magnetron-effect” blijft. Maar biologische effecten, langdurige en continue blootstelling, stapeling van de vele stralingsbronnen die ons omringen en de specifieke 5G-technologieën zijn hierbij, ten onrechte, buiten beschouwingen gelaten.

Lees het hele bericht hier.

Datum 23 feb. 2021 Bron: Tweede Kamer der Staten-Generaal

AH 1813 2021Z01414

Mededeling van staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)¸ mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 23 februari 2021)

Hierbij deel ik u mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat de schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) over de uitrol van 5G (ingezonden 26 januari 2021, kenmerk 2021Z01414) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord wegens voor de beantwoording benodigde afstemming.

We streven ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Link naar het Kamerstuk (Tweede Kamer der Staten-Generaal)

23 feb. 2021 Bron: letstalkabouttech.nl

Van bijziendheid tot blindheid, de gevolgen van langdurig schermgebruik kunnen ernstige vormen aannemen, zo bericht RTL-Nieuws eind januari 2021. Wetenschappers waarschuwen daarnaast voor geheugen- en slaapproblemen, immuunstoornissen, verslaving, depressies en andere aandoeningen als gevolg van het vele gebruik van mobiele technologie. 

Onze gezondheidsinstanties hebben echter amper oog voor de gezondheidsproblemen die gepaard gaan met ons grenzeloze schermgebruik. Dit in tegenstelling tot landen als Frankrijk, China en Rusland waar de autoriteiten wet- en regelgeving hebben ingevoerd om kinderen en jongeren te beschermen tegen de gevolgen van langdurig schermgebruik en blootstelling aan radiofrequente straling van draadloze communicatie.

Lees het hele artikel hier.

Bron: Eilanden-Nieuws, 23 feb. 2021

Afgelopen vrijdag 19 februari hebben Klaas van der Velde (op foto) en Jan Mastenbroek namens de werkgroep Straling Bewust Goeree – Overflakkee het boek “Straling van alle kanten bekeken” aangeboden aan wethouder Berend Jan Bruggeman.

IMG 20210219 450px brHet boek is uitgegeven door het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland. Dit platform beoogt met de uitgave van dit boek een onafhankelijke bron en vraagbaak te zijn voor politieke partijen, maar het boek is interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp ‘Straling’. Het boek bevat een bundeling van bijdragen van wetenschappers, woonbiologen, een psycholoog, een bodemecoloog, een chemicus en diverse anderen. Deze bundel laat zien hoe gezondheid van mensen, dieren, planten, en bacteriën verstoord kan worden door kunstmatige straling, zoals van de 5e generatie communicatie technologie, kortweg 5G. Alle auteurs in de bundel zijn het over één ding eens: pauzeer verdere implementatie van 5 G en doe veel grondiger onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke effecten op mens, dier en milieu. Het voorzorgsprincipe is daarbij leidend.

De werkgroep Straling Bewust GO zet zich in om de bewustwording over de mogelijke gezondheidsrisico’s van straling van mobiele communicatiemiddelen te vergroten. Mobiele communicatiemiddelen zijn weliswaar vandaag de dag niet meer uit ons leven weg te denken, maar helemaal zonder risico’s is dat niet. Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat straling afkomstig van deze apparatuur wel degelijk effecten heeft op onze gezondheid. Door zelf maatregelen te nemen kan men deze risico’s beperken. Voorlichting is dan ook dringend gewenst. Vooral aan kinderen, aangezien zij het meest kwetsbaar zijn en de blootstelling aan kunstmatige straling nog nooit eerder zo hoog is geweest. Voor meer info zie: www.stralingbewust-go.nl of www.stralingsbewust.info

29 jan. 2021, bron: website stalingsbewust.info

SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer heeft op 26 januari 2021 naar aanleiding van het wetenschappelijke essay van prof. John William Frank, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over de uitrol van het 5G netwerk, onderstaande Kamervragen ingediend.

Kamervragen van SGP

Schriftelijke vragen van Kamerlid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitrol van 5G:

  1. Heeft u kennisgenomen van het essay van prof. John Wiliam Frank in de Journal of Epidemiology & Community Health waarin hij pleit voor betere toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G?
  2. Deelt u zijn constatering dat er steeds meer bewijs is dat blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden behorend bij de uitrol van 5G mogelijk negatieve biologische effecten hebben?
  3. Hoe waardeert u de constatering dat de advisering door en de richtlijnen van de ICNIRP/WHO zich ten onrechte beperken tot de thermische effecten van elektromagnetische straling?
  4. Hoe waardeert u zijn pleidooi om eerst meer onafhankelijk onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten alvorens het 5G netwerk met hoogfrequente elektromagnetische velden uit te rollen?
  5. Gaat u zorgen voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten – thermische en niet-thermische – van hoogfrequente elektromagnetische straling bij de verwachte blootstelling in de toekomst? Zo ja, hoe?
  6. Wat betekent het genoemde onderzoek voor de uitrol van het 5G netwerk in Nederland?

Naschrift:
Hulde voor Chris Stoffer! We hopen dat er nog vele Kamervragen gaan volgen. We roepen hierbij ook alle andere politieke partijen op om ons te informeren over hun acties en standpunten rondom de gezondheidsrisico’s van straling, zodat wij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart een weloverwogen keuze kunnen maken.

>> Bekijk PDF-document Kamervragen SGP inzake uitrol 5G

Bron: RTL Nieuws (website rtlnieuws.nl), 25 jan. 2021

"De nieuwe iPhone 12-toestellen en de bijbehorende accessoires gebruiken veel magneten. Apple waarschuwt gebruikers met pacemakers daarom om hun iPhone niet te dicht bij hun pacemaker te houden.

De magneten van de nieuwe iPhones zitten in een cirkelvorm achterop de toestellen, en op accessoires als hoesjes en kleine portemonnees. Apple heeft zijn ondersteuningspagina over de magneten in iPhone-toestellen zaterdag aangevuld, ontdekte MacRumors.
Apple stelt nu dat gebruikers met een pacemaker of interne defibrilator voor de zekerheid het beste minstens 15 centimeter afstand moeten bewaren tussen hun pacemaker en hun iPhone 12 en MagSafe-accessoire. Voor iPhone 12-modellen die draadloos opgeladen worden, raadt Apple een afstand van minstens 30 centimeter tot de pacemaker aan. De waarschuwing geldt voor de iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro en 12 Pro Max, MagSafe-accessoires en de MagSafe- en MagSafe Duo-laders.
 
Onderzoek

De onderzoekers hielden een iPhone 12 vlakbij een zogenoemde implantable cardioverter-defibrillator. Het apparaatje liep vast zolang de iPhone in de buurt was. Apple waarschuwt voor het gebruik voor het gebruik van een iPhone 12 en MagSafe-accessoires bij zowel pacemakers als zulke interne defibrilatoren."

 

30 dec. 2020 (website stopumts.nl)

Bron: www.medischdossier.org/de-straling-van-mobiele-telefoons-doodt-bijen-aldus-nieuwe-studie/

EMF’s, de elektromagnetische frequenties (moet velden zijn) van telefoons, mobiele netwerken en wi-fi verstoren de navigatiesystemen van de insecten en daarmee hun immuunsysteem.

Het bewijs is overweldigend, zeggen onderzoekers van de Nature en Biodiversity Conservation Union (Nabu), die in 72 wetenschappelijke papers van de 83 die ze analyseerden, ontdekten dat de straling een schadelijke invloed had op insecten, en vooral op bijen, wespen en vliegen.

De straling van mobiele telefoons en wi-fi veroorzaakt de meeste schade. Het activeert een biochemische kettingreactie bij de insecten die hun circadiane ritmes en immuunsysteem ontregelt. Het verstoort ook hun vermogen om te navigeren, omdat ze interfereren met de magnetische velden waarop de insecten vertrouwen.

De Nabu, gevestigd in Duitsland, is pessimistisch dat er iets zal veranderen. ‘Het grijpt in op onze dagelijkse gewoonten en achter mobiele communicatietechnologie zitten krachtige economische belangen,’ meent Johannes Enssle, hoofd van de zuidelijke sectie van Nabu.

In feite zal het probleem waarschijnlijk verergeren met de introductie van de 5G-technologie, die ongeveer honderd keer krachtiger is dan 4G en de eerdere netwerken die de Nabu heeft beoordeeld.

Bron: Nature and Biodiversity Conservation Union

N.B. de volledige publicatie (in het Duits) vindt u hier

Bron: StralingsBewust.info

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s

Bestuursrechter erkent verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimieten

Bericht van Wilma de Jong:

Lieve mensen,

In grote dankbaarheid richt ik mij, daags voor Kerstmis, tot jullie met geweldig nieuws! De bestuursrechter heeft mijn beroep gegrond verklaard[1]. Op basis van mijn beroepschrift[2] en de zitting van 20 oktober 2020[3], heeft de rechtbank mij als belanghebbende aangemerkt en geoordeeld dat verhoogde gezondheids­risico’s, bij plaatsing van een antennemast op ongeveer 650 meter van mijn woning, niet kunnen worden uitgesloten.

Daarmee kunnen we spreken over een enorme doorbraak sinds burgers ruim twee decennia geleden bij de rechter aandacht begonnen te vragen voor de gezondheidsrisico’s van antenne-installaties. Anders gezegd, de bestuursrechter heeft ons, burgers, onze stem in het stralingsdebat teruggegeven. Een ‘Kerstkadootje’ dat ik jullie, daags voor Kerstmis, niet wilde onthouden.

Lees het hele bericht hier.

8 dec. 2020, bron: www.stralingsleed.nl

Het wordt nog moeilijker voor de elektrogevoelige om naar de supermarkt te gaan. De straling neemt enorm toe door alle nieuwe draadloze technieken. Het was al een hele aanslag op je gezondheid om de wekelijkse boodschappen bij elkaar te grijpen, maar het met het in gebruik nemen van de digitalisering van de prijskaartjes onmogelijk om de wekelijkse boodschappen te halen. Tot nu toe was in elke supermarkt anders en de supermarkt met de minste elektromagnetische velden (EMV) daar ging je naar toe. De nieuwe technieken komen eraan en ik vrees het moment dat het niet meer zal gaan in de winkel. Dat ik neerval omdat ik niet op tijd wegwezen kon. Het moment dat er teveel straling is en waar ik als elektrogevoelige op ga reageren. Waarom worden een grote mensen buitengesloten?

Lees ook het hele artikel.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.