3 mei 2024, Ongehoord Nederland TV

Op Ongehoord Nederland TV was een korte reportage te zien over leven met EHS, zoals ervaren door Alice en Peter: "Alice en Peter zijn overgevoelig voor straling en vertellen welke maatregelen ze hiertegen nemen"

Zie hier de video.

 

april 2024: Ook dit jaar is de verhoogde bijensterfte in de afgelopen winter weer in het nieuws, bijv.

- op de website van Nieuwe Oogst: "Bijenhoudersvereniging voorziet hoge wintersterfte onder bijen", 22 feb. 2024

- op de website van Een Vandaag: "Grote zorgen over raadselachtige bijensterfte: bijna een kwart van de bijenvolken overleefde de winter niet""Grote zorgen over raadselachtige bijensterfte: bijna een kwart van de bijenvolken overleefde de winter niet", 15 april 2024

Voor de hoge sterfte onder bijenvolken worden verschillende oorzaken naar voren gebracht, zoals een virusbesmetting, het weer, het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw, de achteruitgang van inheemse bloemen. In een video van 1 mei 2023, die recent aan deze website is toegevoegd: "Hommeless - Wat is er aan de hand met bijen?" (zie onder Info>Video's), wordt ook het nadelige effect van elektromagnetische straling genoemd.

3 april 2024 Deze maand opnieuw in de schijnwerper, de nieuwsbrief van de Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit): Nieuwsbrief april 2024

In de nieuwsbrief komen diverse interessante onderwerpen aan de orde, zoals:

- Rechtszaak tegen de uitrol van 5G

- Petitie Behoud het luchtalarm

- Straling verminderen?

25 jan. 2024 Deze keer in de schijnwerper, de nieuwsbrief van de Stichting EHS (Elektrohypersensitiviteit): Nieuwsbrief januari 2024 (stichtingehs.nl)

In de nieuwsbrief wordt o.a. verteld dat de website van de Stichting EHS vernieuwd is: Stichting EHS

Newsletter van Arthur Firstenberg, 27 dec. 2023

Deze nieuwsbrief (waarop u ook zichzelf kunt abonneren) neeft als titel "Our changing world", en begint alsvolgt:

(QUOTE) OUR CHANGING EARTH

On December 19, 2023, in the journal New Phytologist, French researchers published a study on yet another aspect of the decline of life on Earth. The populations of bees and other pollinators have declined so much that flowering plants that required insects in order to reproduce efficiently have evolved in less than 25 years to become better self-pollinators and to not need insects to reproduce.

Field pansies from seeds collected in the late 1990s and early 2000s were grown next to pansies from seeds collected in 2021. Self-pollination rates were 27% higher in the plants grown from the newer seeds. The flowers were smaller. The petals were shorter. The labella -- the landing platforms that attract insects -- were smaller. The flowering time was shorter. Fewer flowers opened per day. The nectar spurs were shorter, there were fewer nectar guides, and the flowers produced less nectar. More bumblebees visited the flowers that grew from the old seeds than from the new seeds.

The authors warned of cascading effects on insect populations: “These decreases in nectar production may then reinforce pollinator declines if nectar levels fall below those necessary to sustain wild bee populations. Environmental changes may thus present a double jeopardy to pollinator populations, as they become victims of both the changes themselves and of plant trait evolution.”

The authors listed only pollution, habitat destruction, and alien species as causes of pollinator collapse. I have sent the authors a letter, with links to literature reviews, informing them that RF radiation is the biggest cause of insect decline. I have invited them to join the coalition of scientists, organizations and individuals that we are forming to address the global radiation emergency. (UNQUOTE)

Vertaald, zijn alineas 1 en 4:

ONZE VERANDERENDE AARDE

Op 19 december 2023 publiceerden Franse onderzoekers in het tijdschrift New Phytologist een onderzoek naar nog een ander aspect van de achteruitgang van het leven op aarde. De populaties bijen en andere bestuivers zijn zo sterk afgenomen dat bloeiende planten, die insecten nodig hadden om zich efficiënt te kunnen voortplanten, in minder dan 25 jaar zijn geëvolueerd tot betere zelfbestuivers en geen insecten meer nodig hebben om zich voort te planten.

De auteurs noemden alleen vervuiling, vernietiging van habitats en uitheemse soorten als oorzaken van de ineenstorting van bestuivers. Ik heb de auteurs een brief gestuurd, met links naar literatuuroverzichten, waarin ik hen informeer dat RF-straling (**) de grootste oorzaak is van de achteruitgang van insecten. Ik heb hen uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de coalitie van wetenschappers, organisaties en individuen die we vormen om de mondiale stralingsnoodtoestand aan te pakken.

(**) denk hierbij bijv. aan elektromagnetische straling voor het gebruik van mobiele telefoons

Lees de hele nieuwsbrief, in het Engels of in het Nederlands.

Lees het artikel uit het tijdschrift New Phytologist.

Bron: Nieuwsbrief Zeeuws Platform Stralingsrisico dec. 2023, ontvangen 14 dec. 2023

"Beste belangstellende,

Als bijlage hierbij weer onze nieuwsbrief.
Wij bieden u interessante informatie over glasvezel,
perceel-gebonden communicatienetten, slimme meter
en diverse andere onderwerpen.
Extra aandacht vragen wij voor onze oproepen.
 
Vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico"
 
 

Bron: GreenTech, 27 nov. 2023

De toepassing van 5G gaat steeds verder. Zo maar een paar gedachten bij het lezen van onderstaand artikel:

Je zult maar in zo'n kas moeten werken. En, wat voor kwaliteit tomaten zullen er in zo'n kas geproduceerd gaan worden?

Het eerste deel van het artikel, vertaald uit het Engels:

QUOTE Werken met WIFI en Bluetooth in de kas is nog niet zo eenvoudig. Draadloze verbindingen worden vaak beïnvloed door de kasconstructie van glas en staal. Bovendien onderbreekt de dichtheid van het gewas het signaal. Een uitdaging voor een sector die steeds meer wil digitaliseren en datagedreven wil werken. De introductie van 5G moet draadloze communicatie in de kas mogelijk maken. Om deze technologie te testen heeft Tomatoworld onlangs een 5G-testfaciliteit geopend in Nederland.

“Met de 5G-testfaciliteit realiseert Tomatoworld, een proefkas voor technologie, een wereldwijde primeur”, zegt Claudia van Staalduinen. “Tomatoworld is een fieldlab op het gebied van datagedreven telen en daarom de perfecte locatie om 5G te koppelen aan bestaande sensoren. Dit maakt ons uniek in de wereld. Het is wereldwijd de eerste publieke plek in een kas waar bedrijven 5G kunnen testen, er is momenteel geen andere locatie waar dit mogelijk is.”UNQUOTE

Lees hier het hele artikel (in het Engels).

1 nov. 2023, nieuwsbrief van Arthur Firstenberg, website: cellphonetaskforce.org

Het tijdschrift Science meldde eind oktober 2023 dat het aantal communicatiesatellieten dat gepland staat om in een baan om de aarde te worden gebracht inmiddels meer dan één miljoen bedraagt. In de nieuws brief wijst Arthur Firstenberg op het gevaar van deze ontwikkeling. Hij pleit voor het opzetten van een netwerk van personen die weigeren om een mobiele telefoon te bezitten, om zo blootstelling van de gehele aarde aan electromagnetische straling tegen te gaan.

Lees hier de gehele nieuwsbrief.

17 nov. 2023

De geluidsregistratie van de lezing door drs. ing. Jan van Gils op 24 okt. 2023 (“5G, hoe werkt het en wat zijn de voor - en nadelen”) is toegevoegd aan de website, en is te beluisteren via de link onder Info>Publicaties.

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.