Diverse interessante publicaties over straling gerelateerde onderwerpen:

Gelezen op de website van stop5g.nl:

(link naar webpagina van stp5g.nl; 20 aug. 2021)

"In haar 175 pagina’s tellend rapport “Health Effects of 5G. Current State of Knowledge on the Carcinogenic and Reproductive Development Risks Associated with 5G, as Derived from Epidemiological Studies and Experimental In-Vivo Studies” oordeelt de de EU-commissie Science and Technology Options Assessment (STOA) onder andere:

– er is voldoende bewijs van een mogelijk risico op kanker en effecten op vruchtbaarheid
– er is geen onderzoek gedaan naar de hogere 5G-frequenties waarmee de uitrol daarvan dus neerkomt op een experiment op de bevolking
– er zou ook rekening gehouden moeten worden met niet-thermische effecten"

Het volledige rapport is hier te lezen (in het Engels).

 

Elektrisch Ecosysteem

Elektrisch Ecosysteem: Alles werkt door middel van elektriciteit en magnetisme

"Dit boek inspireert en confronteert. Het neemt je mee op een reis door een wereld waarin mensen, dieren en planten allemaal de taal van elektrische signalen blijken te spreken."

 

 

cover pageThe WHO cover-up that is costing us the earth

"De WHO heeft nagelaten de wereldwijde epidemie van stralingsziekte en elektrogevoeligheid aan te pakken of te documenteren. Het heeft ook de door honderden hooggekwalificeerde wetenschappers, onderzoekers en artsen ingediende oproepen, bewijzen en verzoekschriften, die er bij de WHO op aandringen passende maatregelen te nemen, genegeerd."
 
 
 

Overzicht van maatregelen enz. m.b.t. elektromagnetische straling

Een overzicht van maatregelen, adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing van elektromagnetische (EM) straling van zendmasten, smartphones, snoerloze (DECT) telefoons en WiFi, is te lezen in dit dokument 

Is the sky really falling?

Een publicatie van Arthur Firstenberg (26 maart 2020) waarin hij ingaat op een mogelijk verband tussen de opkomst van het coronavirus en de groei van het wereld omvattend 5G systeem. Bron: Newsletter 26 March 2020

 

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.