Top u heeft ons gevonden! Welkom op de website  van Straling Bewust Goeree-Overflakkee                

antennas 55912 960 7203

De digitalisering verandert onze samenleving in een razendsnel tempo. Er is een wereld aan het ontstaan waarin alles en iedereen draadloos en snel met elkaar ‘moet’ kunnen communiceren. Dit levert praktische toepassingen op, maar er wordt voorbij gegaan aan het feit dat deze almaar toenemende hoeveelheid straling nadelige effecten heeft op onze gezondheid. Grote groepen mensen signaleren al jarenlang dat zij (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door deze straling.

Het standpunt van de Gezondheidsraad en het Agentschap Telecom is dat straling geen gezondheids­klachten zou kunnen opleveren zolang het maar binnen de vastgestelde blootstellingsnormen blijft. Helaas blijkt de overheid ons niet van eerlijke en volledige informatie te voorzien. Uit vele duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is allang gebleken dat dit standpunt niet overeen komt met de werkelijkheid. Ook ver beneden de normen heeft straling aantoonbare biologische effecten en verstoort het vele processen in ons lichaam.

Bron: https://stralingsbewust.info/

In dit verband willen we de aandacht vestigen op het volgende artikel (van 8 feb. 2017): Overheid negeert ongemakkelijke waarheid: Draadloze techniek brengt ernstige schade toe aan onze gezondheid.

Bron: www.stopumts.nl

Opmerkingen:

Voor het onderwerp Electromagnetische Straling en de effecten daarvan op de gezondheid en de natuur bestaan er verschillende goede websites. Daarom blijft de informatie op deze website beknopt. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van en verwezen naar sites met meer informatie.

Meest recente toevoegingen:

 1. Video 22, "Hommeless - Wat is er aan de hand met de bijen?" (1 mei 2023); zie onder Straling> Effecten op de Natuur én Info>Video's.
 2. Video 21, "Dangers of 5G and EMF with Dr. Joseph Mercola", onder Info>Video's én 5G>Informatie over 5G.
 3. Publicatie van Arthur Firstenberg (3 april 2024) met als onderwerp: "Radio Waves Are Harmful, Period! Power Level Is Irrelevant". Zie onder Info>Publicaties.
 4. Presentatie door Jan van Gils over het onderwerp:  “5G, hoe werkt het en wat zijn de voor - en nadelen” (24 okt. 2023). Zie onder Info>Publicaties. Op dezelfde plaats is de geluidsregistratie van de lezing te vinden.
 5. Presentatie door Sylvia Slegers over het onderwerp: "Stralingsrisico's - een blik op de gevolgen voor het eco-systeem" (19 dec. 2020). Zie onder  Info>Video's.
 6. Flyer over de risico's van electromagnetische straling (onder Info>Publicaties)
 7. Lezing/presentatie voor de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne (NVS) door mw. A. Hoeksema (onder Straling>Stralingslimieten).
 8. Een geupdate rapport van Arthur Firstenberg met als titel "Radio Wave Packet - What you need to know about wireless technology", augustus 2022 (onder Straling>Effecten op de Natuur).
 9. Een rapport opgesteld op verzoek van  de EU-commissie Science and Technology Options Assessment (STOA) met als titel "Health Impact of 5G" (onder Info>Publicaties).
 10. Publicatie over de werking van zendmasten onder Info>Websites.
 11. De vier presentaties van de dialoogavond bij de gemeente Goeree-Overflakkee op 8 okt. 2020 (onder Informatie over 5G).
 12. Video 19 onder "Video's": Hoe machtig is de mobiele telefoon lobby (sept. 2016).
 13. Nieuw submenu "EHS", en een eerste beschrijving van een geval van EHS.
 14. Drie video's onder 5G>5G Informatie: een video-presentatie, die kernachtig feit en fabel rond 5G onderscheidt, een video-presentatie: "Vandaag de bij, morgen wij ...?" en een video "5G Wireless is Not Safe" (door Frank Clegg, voormalig president van Microsoft Canada).
 15. Artikel, uit aug. 2017,  over de negatieve effecten van electro-magnetische straling op bijen (in het Engels).
 16. Artikel over het effect van straling op insecten: een samenvatting in het Nederlands (okt. 2020) en het oorspronkelijke artikel in het Duits (maart 2020).

The world is not dangerous because of those who do harm, but because of those who look at it without doing anything ” - Albert Einstein

"From the current vast scientific literature, it is obvious we must proceed with caution before immersing the citizens in more and more artificial electromagnetic fields. We may, as matter of fact, already be gravely endangering our current as well as coming generations. To not act today, may prove a disaster tomorrow, and such lack of action may again result in the classical ‘late lessons from early warnings" - Zweedse neurowetenschapper Prof. Olle Johansson

Wij gebruiken cookies op onze website.

Meer informatie? Lees verder

Ik ga akkoord

Informatie over cookies

De website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat de browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Deze informatie wordt voor de volgende doeleinden gebruikt:

1) Voor analytische doeleinden

Er wordt o.a. bijgehouden hoeveel mensen de website van Straling Bewust Goeree-Overflakkee bezoeken, hoe lang zij dat doen en welke pagina’s worden bezocht. We maken hiervoor gebruik van het door Google beschikbaar gestelde programma Google Analytics. Het gaat om statistische gegevens.

2) Voor functionele doeleinden

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik.

3) Cookies van derden

Op onze site gebruiken we links naar o.a. Facebook, Youtube en LinkedIn. Deze en andere social media gebruiken ook cookies om te meten hoe vaak bepaalde pagina’s door bezoekers worden gedeeld.

Verwijderen en weigeren van cookies

Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Wanneer u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruikmaakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Straling Bewust Goeree-Overflakkee verwerkt, is de privacyverklaring van Straling Bewust Goeree-Overflakkee van toepassing.

Slotopmerkingen

Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd in januari 2020. Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden u aan deze webpagina regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of u de toestemming wilt herzien.